Sport Support Tilburg Matches

Sport Support Tilburg: het Tilburgse bedrijfsleven staat voor u klaar.

Direct naar de matches:
- Bestuur
- Financiën & sponsoring
- Vrijwilligersbeleid
- Trainers & Coaches
- Communicatie & PR

Sportverenigingen staan voor grote uitdagingen. Waar vinden we voldoende vrijwilligers? Hoe kunnen we nieuwe leden werven? Op welke manier kunnen we het beste sponsoren aan onze vereniging binden? Als sportbestuurder of commissie krijg je dagelijks te maken met dit soort vraagstukken. Kan uw vereniging wel wat extra expertise gebruiken?

Sport Support Tilburg legt de link tussen sport en het Tilburgse bedrijfsleven door vragen vanuit de sport te matchen met de kennis en kunde van vele maatschappelijk betrokken bedrijven. Bedrijven die de sport een warm hart toedragen en hun talent en tijd graag beschikbaar stellen aan het Tilburgse verenigingsleven.

Als u een vraag heeft die specifieke kennis vereist, legt Sport Support Tilburg de verbinding met het Tilburgse bedrijfsleven. Heeft u een juridische vraag of bent u op zoek naar antwoorden op financieel vlak? Kan uw vereniging organisatieadvies gebruiken, heeft u een communicatievraag of bent u op zoek naar een online oplossing? Dan matchen wij uw vraag aan de expertise van een bedrijf of een organisatie.
 


 

Bestuur


De Voort advocaten| Mediators verzorgt een inspirerende themabijeenkomst Wet- en Regelgeving voor sportverenigingen
Sport Support Tilburg heeft voor deze bijeenkomst de samenwerking opgezocht met advocatenkantoor De Voort Advocaten│Mediators om de avond inhoudelijk vorm te geven. De avond vindt plaats in het TKwadraat en er is een mooie opkomst met naast 16 sportverenigingen nog meer geïnteresseerden vanuit o.a. de Gemeenteraad en Contour De Twern. De Voort heeft een leerzame, interactieve avond gemaakt en de aanwezigen meegenomen in allerlei praktische vraagstukken op het gebied van aansprakelijkheid, rechtsvorm, vertegenwoordigingsbevoegdheid, leden en vrijwilligers.

Impact Management en Advies klankbord fusieproces Volley Tilburg
Rob Kamp, adviseur en eigenaar van organisatie adviesbureau Impact, kijkt mee in het fusieproces van twee volleybalclubs uit Tilburg en fungeert als klankbord en adviseur op weg naar de oprichting van Volley Tilburg. Volley Tilburg is ontstaan uit VC Sarto en Triade VCT. Beide verenigingen oriënteerden zich op een fusie. Daarin werd vooral duidelijk dat een dergelijk proces zorgvuldig moest worden ingestoken. Oog krijgen voor de gemeenschappelijke meerwaarde in plaats van de verschillen en afstanden was daarin cruciaal. Het bij elkaar brengen van twee culturen, dat was waar het om ging. Impact is in gesprek gegaan met de voorzitters van beide verenigingen. Hierdoor is een beter beeld ontstaan over de cultuuraspecten van beide verenigingen en hoe de voorzitters hiermee rekening moesten houden tijdens het fusieproces. Daarnaast is bekeken welk traject wenselijk was om de veranderbereidheid bij beide partijen te optimaliseren. Vanuit Impact is voor deze match talent en tijd op organisatorisch en veranderkundig vlak ingezet.

De Voort Advocaten|Mediators helpt TC Rauwbraken met advies;
Vanuit TC Rauwbraken was er behoefte aan juridisch advies. De Voort Advocaten |Mediators met kennis op allerlei facetten van recht waaronder ook sportrecht denkt mee en verschaft TC Rauwbraken inzicht waarmee de vereniging weer aan de slag kan. De Voort Advocaten| Mediators helpt vragen te beantwoorden van vereniging TWV Bij de Voort Advocaten| Mediators staat een heel team klaar om hulpvragen uit de sport te beantwoorden. Deze keer een vraag vanuit TWV waar een advocaat van De Voort induikt om ze verder te helpen. Met succes, een vereniging is weer op weg geholpen.

Daamen De Kort van Tuil Notarissen ondersteunt vereniging TWV
De medewerkers van Daamen De Kort Van Tuijl Notarissen ondersteunen Sport Support en daarmee de sportverenigingen met hulpvragen rondom (wijziging van)statuten, huishoudelijke reglementen en bijvoorbeeld vragen die spelen bij het oprichten van een stichting. Zo heeft TWV een hulpvraag waarbij Daamen De Kort Van Tuijl ze weer een heel stuk op weg helpt. De Voort Advocaten| Mediators helpt High Five met een juridische vraag De Voort Advocaten| Mediators heeft specialisten op velerlei gebied. Zo had High Five wat vragen waarbij ze de hulp van De Voort goed konden gebruiken. Na wat mailtjes en een telefoontje heeft High Five antwoorden gekregen op hun vragen. Zo kan het gaan met een match. Snel, eenvoudig en de vereniging is geholpen...

Daamen de Kort van Tuijl Notarissen helpt TSKV Spartacus met statuten
De Tilburgse Studenten Krachtsportvereniging Spartacus wilde een naamswijziging en een aantal andere wijzigingen in de statuten doorvoeren. Dit moet natuurlijk gebeuren in een notariële akte. DKT Notarissen is in gesprek gegaan met de bestuurders van de vereniging en heeft samen met hen bekeken wat er gewijzigd moest worden, maar ook of de statuten misschien op andere punten aanpassing behoefden om weer in lijn te zijn met de dagelijkse praktijk. DKT Notarissen heeft vervolgens een concept-akte opgesteld. De Algemene Ledenvergadering van TSKV Spartacus is akkoord gegaan met de wijzigingen. De definitieve akte is ondertekend door het bestuur en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Chris Jansen, voorzitter van Spartacus: "De statutenwijziging is super verlopen naar ons idee. Er werd actief met ons meegedacht. Wij zijn nu helemaal op orde."
 


 

Financiën & sponsoring


Van Boekel accountants en adviseurs ondersteunt VC Sarto en VCT Triade met advies op financieel gebied
Van Boekel accountants en adviseurs is al vele jaren een begrip voor talrijke ondernemingen in Tilburg. Naast dat zij in het bedrijfsleven zeer actief zijn laten zij ook een grote maatschappelijke betrokkenheid zien naar de stad en de sport in het bijzonder. Zo ondersteunt Frank Jacobs van dit kantoor zijn VC Sarto en VCT Triade in een hulpvraag op financieel gebied. Mooi dat dergelijke samenwerkingen ontstaan.

Kennissessie 'Goed bij Kas' goed bezocht . Zo'n 90 bestuurders gingen met nieuwe handvaten naar huis

Wij organiseerden in samenwerking met Rabobank Tilburg en omstreken en Contour de Twern de kennissessie Goed bij kas. Financiën is één van de drie hoofdthema's waar verenigingen mee worstelen, reden genoeg om eens goed in te zoomen op de kansen die je als vereniging hebt om de financiële situatie te verbeteren. Vaak wordt sponsoring als "redmiddel" gezien om de financiële situatie van de vereniging te verbeteren. We leerden tijdens de kennissessie (gelukkig maar) dat er nog veel meer wegen naar Rome leiden. De kennissessie werd geopend door Esther Schoustra van Goede Zaken. Zij vertelde de ruim 90 aanwezigen op welke creatieve manieren en voor welke doeleinden je het netwerk van de vereniging kunt benutten om goederen, diensten en middelen te verkrijgen. Na de plenaire opening konden de deelnemers kiezen uit zes workshops, o.a. over crowdfunding, inkoopvoordelen, besparingen, loterijen, fondsen en sponsoring. Na de twee workshoprondes werd er nog gezellig nagepraat. Geconcludeerd kon worden dat een grote zak met geld nergens zomaar op te halen valt, maar dat er meer dan genoeg kansen liggen voor verenigingen om extra middelen op te halen of juist te besparen. Om succesvol te zijn met sponsoring vergt het tegenwoordig wat meer dan alleen de gunfactor en een standaard sponsorpakket. Pieter Kuijpers van Sportmarketingbureau Triple Double gaf praktische voorbeelden hoe met creativiteit en inlevingsvermogen nog steeds goede resultaten te boeken zijn met sportsponsoring. Crowdfunding is een nieuwe vorm van sponsoring die ook erg succesvol kan zijn, tijd en toewijding zijn hierbij wel kritieke succesfactoren. Waar je met sponsoring en crowdfunding "nieuw geld" kunt binnenhalen, zijn er ook diverse fondsen en instanties die je op een snelle en makkelijke manier aan goederen, diensten en middelen kunnen helpen, deze opties werden toegelicht door Annemieke Hamers van Mooi zo Goed zo. Loterijen zijn ook een manier om voor extra inkomsten te zorgen, Frank Molkenboer gaf toelichting op de mogelijkheden van de Grote Clubactie. Misschien wel de gemakkelijkste manier om voor een blije penningmeester te zorgen is door kritisch te zijn op de inkoop. Geef je als vereniging niet te veel uit aan bijvoorbeeld verzekeringen, kleding, energie of horeca? Sportservice Noord-Brabant presenteerde hun inkoopscan die hier inzicht in geeft. We kijken terug op een waardevolle avond. Staat het thema financiën bij jouw vereniging ook hoog op de bestuursagenda? Wil je hier meer over weten of kun je ondersteuning gebruiken? Neem dan contact op met je verenigingsondersteuner.

Rugbyclub Tilburg krijgt advies van Q promotions, bij het opstellen van een sponsorplan

De sponsorcommisie van Rugbyclub Tilburg kwam met een hulpvraag op het gebied van sponsoring. Ze werken aan een toekomstbestendig sponsorplan en willen graag weten of ze op de goede weg zijn en of er hier en daar nog wat verbeterpunten aangebracht kunnen worden. Een mooie vraag voor Sport Support Tilburg die deze vraag heeft neergelegd bij Q promotions . Tommy Grein, directeur van Q Promotions, met veel kennis van dit thema, is samen met de sponsorcommissie gaan zitten en hebben het sponsorplan onder de loep genomen.

Citytrainer Tilburg krijgt hulp bij het opzetten van een eigen bedrijf door Paul van der Wal van Buro Bilan.

Wat komt er allemaal bij kijken als je je eigen bedrijf wil opzetten? Er komt zoveel op je af dat het fijn is als er iemand meekijkt en praktische ondersteuning geeft. Twee tilburgse citytrainers hebben plannen om een eigen bedrijf op te tuigen en willen weten of ze op de goede weg zijn en hoe ze bepaalde zaken gedegen kunnen aanpakken. Alles voor een goede start. Sport Support Tilburg heeft deze vraag neergelegd bij Paul van der Wal en hij is met ze aan de slag gegaan en heeft ze voorzien van advies, tips en trics.

 


 

Vrijwilligersbeleid


De Schouder aan Schouder campagne in volle gang met een inspiratiesessie bij Rabobank Tilburg
Team Verenigingsondersteuning heeft als onderdeel van de Schouder aan Schouder campagne samen met Rabobank Tilburg en omstreken en ContourdeTwern invulling gegeven aan de Kennissessie Aandacht voor je vrijwilliger. De wereld rondom de vereniging verandert. Jezelf inzetten voor een vereniging is geen vanzelfsprekendheid meer. Hoe houdt u, als bestuurder, ouders en leden actief en betrokken als vrijwilliger bij uw vereniging? Hoe kunt u nieuwe vrijwilligers enthousiast krijgen voor een taak binnen uw vereniging? En weet u eigenlijk wel wie uw leden zijn, wát ze willen en kunnen? Tijdens deze avond bezocht door (sport)verenigingen en stichtingen ging het vooral om Aandacht. Aandacht voor hoe je op je vereniging wordt ontvangen, Aandacht voor potentiële nieuwe leden. Aandacht voor de interesses en het echt leren kennen van je leden en Aandacht voor het benoemen van wat al die mooie vrijwilligers voor je vereniging betekenen. Tijdens de cursussen Succesvol vrijwilligers werven en Vrijwilligersbeleid brengen we verdieping en gaan we graag met bestuurders van uw vereniging aan de slag.

Complimentenweek van start bij Rabobank Tilburg en omstreken, "Ik heb nog nooit zo'n leuk voicemail bericht gehad!"

Bij Rabobank Tilburg en omstreken werd door wethouder sport Hans Kokke en directievoorzitter van de Rabobank Wim Bens het startsein gegeven voor de Complimentenweek. Zo’n 50 bestuurders en vrijwilligerscoördinatoren van 28 verenigingen waren aanwezig en kregen een workshop waarderen van vrijwilligers aangeboden en gingen op deze avond aan de slag met een belactie om hun vrijwilligers te complimenteren voor hun inzet. “Ik heb nog nooit zo’n leuk voicemailbericht gehad” was de reactie van één van de vrijwilligers van Kunst en Kracht nadat ze door voorzitter Ida Damen was gebeld om haar te complimenteren en bedanken voor de geweldige inzet voor de vereniging. Laura Renee van de Tilburgse Open Roeivereniging vult aan: “Ik ben verbaasd dat iedereen zo enthousiast reageerde op onze complimenten. Ze vinden het heel bijzonder dat ze persoonlijk worden gebeld en gecomplimenteerd. Echt leuk om te doen”.

 Trainers & Coaches

Fysio-Binnenstad traint en begeleidt Citytrainer Tilburg en trainers & coaches op EHBSO en blessurepreventie
De (sport) fysiotherapeuten van Fysio-Binnenstad uit Tilburg scholen de Citytrainers in een avond tijdens een follow up training bij op het gebied van blessurepreventie en EHBSO. Zo'n 20 citytrainers nemen deel aan deze avond…. En met succes. Ook in 2015-2016 hebben we weer sessies met Fysio Binnenstad Naast dat Fysio Binnenstad het project ciytrainer ondersteunt hebben we ook een aantal EHBSO avonden gehad voor trainers, coaches en begeleiders van jeugdteams. Vooraf hebben de coaches en trainers de mogelijkheid om vragen in te sturen zodat de fysiotherapeuten weten wat er leeft.. veel vragen op het gebied van blessurepreventie; kleine ongelukjes als verzwikkingen passeren de revue.Communicatie & PR


Themabijeenkomst over communicatie door Het Inventief

Over de rol van communicatie wil Pieter-Marijn van der Velden van het Tilburgse communicatiebureau Het Inventief graag een balletje opgooien. Meer mensen die meedoen, meer leden en meer sponsors. Dat is wat de meesten van ons toch willen voor de sportvereniging? Stelt u zich eens voor dat opeens iedereen het beleid van de vereniging begrijpt, dit omarmt en er ook tevreden van wordt. Dat is wat u met communicatie kunt bereiken. Verenigingen worden deze avond uitgedaagd om te reageren op de vele praktijkvoorbeelden en krijgen korte opdrachten. Ook geven we verenigingen de mogelijkheid om vragen over communicatie vooraf neer te leggen zodat deze tijdens de bijeenkomst meegenomen kunnen worden. Staet van Creatie helpt TC t Zand met een nieuwe huisstijl. Staet van Creatie geeft vorm, realiseert en werkt met woorden als inzet, inleving en inspiratie..dat is de drijfveer. Alleen als inzet, inleving en inspiratie volop aanwezig zijn, kun je creatief ontwerpen, (c)realiseren en de juiste ondersteuning bieden. Zo heeft Tc t zand een vraag over het ontwikkelen van een nieuwe huisstijl waar ze gezamenlijk met Staet van Creatie vorm aan geven.

Staet van Creatie aan de slag met Schools on Ice
Drie Tilburgse ijsverenigingen, IJsclub Tilburg, Curling Club Tilburg en de Tilburgse Kunstrij Vereniging hebben de handen ineen geslagen en treffen voorbereidingen voor het Schools on Ice project. Samen met sport support partners Staet van Creatie zijn ze aan de slag gegaan met de communicatie rondom dit mooie project waar kinderen uit de lagere sociale klassen laagdrempelig in aanraking kunnen komen met ijssporten als; lange baan schaatsen, shorttrack, curling, en kunstrijden. Ze willen natuurlijk goed beslagen ten ijs komen als het seizoen in september weer van start gaat en krijgen de komende periode extra ondersteuning op het gebied van grafische vormgeving.

Website voor De Tilburgse Tenniskampioenschappen door Studio Web Presence

Een nieuw initiatief van 9 tennisverenigingen uit de gemeente Tilburg resulteert in de eerste Tilburgse Tenniskampioenschappen die van 3 t/m 6 november gehouden worden. Bij de organisatie van een dergelijk event komt veel kijken en het is belangrijk iedereen goed en eenduidig te informeren. Hieruit ontstond de wens een website te maken waar men algemene informatie, locatie, reglementen en contactinformatie kan terugvinden. Deze vraag is neergelegd bij Sport Support Tilburg die de organisatie gelinkt heeft aan Edwin de Leeuw van Studio Web Presence. De wensen pasten goed bij het white label concept dat door Studio Web Presence is ontwikkeld speciaal voor sportverenigingen. Na een paar gesprekken is Studio Web Presence voor de Tilburgse Tenniskampioenschappen aan de slag gegaan met als resultaat een frisse, duidelijke, mooie website. Ook benieuwd naar het resultaat? Kijk dan op www.tilburgsetenniskampioenschappen.nl.

Krijnen media producties ondersteunt Schools on Ice met een promotievideo
Drie Tilburgse ijsverenigingen, IJsclub Tilburg, Curling Club Tilburg en de Tilburgse Kunstrij Vereniging hebben de handen ineen geslagen en treffen voorbereidingen voor het Schools on Ice project. Samen met sport support partner Krijnen Mediaproducties zijn ze aan de slag gegaan met een de communicatie rondom dit mooie project waar kinderen uit de lagere sociale klassen laagdrempelig in aanraking kunnen komen met ijssporten als; lange baan schaatsen, shorttrack, curling, en kunstrijden. Ze willen natuurlijk goed beslagen ten ijs komen als het seizoen in september van start gaat en hebben ondersteuning gekregen bij het ontwikkelen van een promotievideo.

OJC '98 krijgt ondersteuning bij het creëren van meer zichtbaarheid door Staet van Creatie
Het bestuur van korfbalvereniging OJC '98 had een communicatievraag. Deze hebben ze voorgelegd aan Sport Support Tilburg. Zij delen graag hun verhaal. De vraag
Het ledenaantal bij onze korfbalvereniging loopt terug. Inmiddels is het aantal leden zo laag dat het elk seizoen een puzzel is hoe we de teams compleet krijgen en of ze dus wel of niet aan de competitie kunnen meedoen. Hoe kunnen we onze ledenwerving naar een hoger plan tillen?
De aanpak
Enkele vrijwilligers in onze vereniging hebben deelgenomen aan de cursus Ledenwerving via de gemeente Tilburg. Vorig jaar hebben we actief ingezet op ledenwerving met een zestal fanatieke vrijwilligers. We besloten om onze verenigingsondersteuner uit te nodigen om te bespreken óf en op welke manier hij ons wellicht kan adviseren om ledenwerving actiever in te zetten en wat er zoal voor mogelijkheden liggen. Zaken waarvan wij wellicht het bestaan niet kennen. Na enkele gesprekken bleek dat wij via Sport Support Tilburg in contact konden komen met bedrijven/ondernemingen die bereid zijn om verenigingen op hun vakgebied te ondersteunen. Zo werden wij in contact gebracht met Staet van Creatie, bureau voor grafische vormgeving in Tilburg. Met hen hebben we gesproken over onze wens om de vereniging vooral binnen ons eigen dorp meer zichtbaar te maken en de naamsbekendheid te vergroten.
Het resultaat
Eenmaal aan tafel hebben wij onze wensen kenbaar gemaakt en na goed overleg kwam Staet van Creatie met een voorstel voor een nieuwe lay-out van een flyer. We zijn enorm enthousiast over het resultaat! Inmiddels hebben we een nieuwe algemene flyer voor de algemene naamsbekendheid en kunnen we zelf aanpassingen doen om de flyer geschikt te maken voor activiteiten zoals toernooien. De reacties op de nieuwe flyer zijn unaniem lovend!

Deel deze informatie op: Facebook Twitter

Sporttweets

VoorleeshulpVergroot het font Verklein het font
(C) 2010 Gemeente Tilburg Disclaimer Privacy