Sport in Tilburg
»
»

Gedragscode Zwembranche

Gedragscode Zwembranche

Vrijwel ieder kind in Nederland heeft zwemles en haalt één of meerdere zwemdiploma’s. Jaarlijks halen ongeveer 400.000 kinderen één of meerdere zwemdiploma’s van het Zwem-ABC. In totaal werken er zo’n 35.000 mensen in het zwemonderwijs. Dit betekent dat het zwembad een plek is waar veel mensen, van jong tot oud, samenkomen.

Zwembaden, zwemscholen en zwemverenigingen streven naar een klimaat zonder ongewenste intimiteiten. Ze vinden het belangrijk dat ongewenst gedrag binnen de zwembranche wordt voorkomen en bestreden. De Gedragscode Zwembranche geeft een objectieve norm wat wel en niet kan. Er staat beschreven hoe de zwemonderwijzer in het vak hoort te staan en wat ouders, bezoekers en collega’s mogen verwachten. Het geeft het (zwembad)personeel, vrijwilligers, ouders en kinderen houvast en bescherming.

Zwembadmedewerkers kunnen in situaties komen die de privacy van bezoekers raken, denk bijvoorbeeld aan kleedkamers en doucheruimten. De omgang tussen zwemonderwijzers en zwemleerlingen laat zich niet tot in detail regelen. Zeker niet wanneer lichamelijk contact nodig is in de vorm van instructie, correctie of hulp (denk hierbij aan bezoekers met een beperking). Lichamelijk contact is ook nodig bij voorkoming van verdrinking of een andere onveilige situatie en bij handhaving van de orde en veiligheid.

In de Gedragscode Zwembranche staan uitgangspunten en gedragsregels vastgesteld. Op basis van concrete situaties staat de grens tussen geoorloofd en ongewenst gedrag van zwemonderwijzers en andere (zwembad)medewerkers beschreven. Het doel is om alle betrokken personen te beschermen.   De Gedragscode Zwembranche is ontwikkeld door de Nationale Raad Zwemveiligheid in samenwerking met diverse partijen binnen de Werkgroep sociale veiligheid zwembranche. De Gedragscode Zwembranche - Sociale veiligheid zwembranche kan je bekijken door op de link te klikken.  

Centrum Veilige Sport

Het kan voorkomen dat er voor, tijdens of na de zwemles sprake is van gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. Denk hierbij aan pesten, discriminatie of (seksuele) intimidatie. Een zwemles hoort sociaal veilig te zijn voor iedereen. Grensoverschrijdend gedrag hoort daar niet thuis. Licentiehouders Nationale Zwemdiploma’s moeten zorgen dat er alles aan gedaan wordt om ongewenste zaken te voorkomen. Zo hebben alle lesgevers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en werken ze volgens de Gedragscode Zwembranche. Ondanks deze maatregelen kan het gebeuren dat het fout gaat of dat een ouder/verzorger twijfels heeft maar niet goed weet wat hij of zij hiermee moet doen. (Ouders/verzorgers van) kinderen die les krijgen van een Licentiehouder Nationale Zwemdiploma’s van de Nationale Raad Zwemveiligheid kunnen zich in dat geval kosteloos melden bij het Centrum Veilige Sport Nederland, onderdeel van het NOC*NSF via www.centrumveiligesport.nl. Een casemanager is in eerste instantie de raadgever. Er kan verdere ondersteuning worden geboden door een vertrouwenspersoon. Ook andere mensen die betrokken zijn bij een situatie kunnen zich melden bij het Centrum Veilige Sport Nederland. Dit kan bijvoorbeeld iemand zijn die ongewenst gedrag denkt te zien, of juist iemand die beschuldigd wordt.

Verder Lezen