Sport in Tilburg
»
»

Partners en supporters

Partners en supporters

Jongeren Op Gezond Gewicht is een actief netwerk dat er op gericht is om een gezonde omgeving te creëren waarin de gezonde keuze makkelijk en vanzelfsprekend is. Een netwerk wordt pas actief en succesvol als iedereen op zijn of haar manier, hoe groot of klein dan ook, meedoet. Dat betekent dat we zo veel mogelijk publieke, private en maatschappelijke krachten proberen te bundelen. Alleen samen kunnen we het verschil maken. We onderscheiden partners en supporters.

Partners (P)

Partners geven mede richting aan de uitvoering. Partners ondersteunen de aanpak door concreet bij te dragen middels minimaal één van de onderstaande middelen:

  • mensen: structureel personele capaciteit in de vorm van kennis, expertise en vrijwilligers (bijvoorbeeld hulp bij de organisatie van een evenement)
  • middelen: structureel bijdragen in natura, bijvoorbeeld fruit of bidons
  • media: structureel inzet van communicatieadvies en –middelen
  • munten: structureel financiële bijdrage

Supporters (S)

De JOGG- supporter ondersteunt de doelstellingen van Jongeren Op Gezond Gewicht Tilburg en draagt bij aan het behalen van deze doelen. Vanuit eigen expertise en mogelijkheden geeft de supporter invulling aan het bevorderen van een gezonde leefstijl.

Wil je bijdragen aan Jongeren Op Gezond Gewicht? Neem dan contact op met Esther Peters of bel naar 06 53 89 14 43.

Verder Lezen