Sport in Tilburg
»
»

Even voorstellen: Sportpedagoog Sophie Gulickx

03-6-2022 10:22:00

Even voorstellen: Sportpedagoog Sophie Gulickx

Mijn naam is Sophie Gulickx en ik werk als sportpedagoog bij Sportbedrijf Tilburg. Een sportpedagoog wil graag dat sporten en de sfeer op de verenigingen positief en prettig blijft. Plezier beleven aan sport is één van de belangrijkste redenen waarom kinderen (blijven) sporten. Bij een vereniging ontwikkelen kinderen hun motorische vaardigheden, sociale vaardigheden en leren ze omgaan met winst en verlies. Een trainer is een belangrijke factor in de ontwikkeling en ook in het beleven van sportplezier. De sportpedagoog kan de trainer hierin ondersteunen.

Veel verenigingen zijn afhankelijk van vrijwilligers en deze zijn ook onmisbaar voor de club. Zij hebben niet altijd een pedagogische achtergrond en dat is juist waar we kunnen ondersteunen.
We gaan bijvoorbeeld langs bij een club en begeleiden ze onder andere bij deze punten:
- Werken aan een fijne sfeer waar iedereen plezier kan ervaren.
- Trainers bewust maken van hun pedagogische rol: hierdoor kunnen zij meer bijdragen aan de sportieve, persoonlijke en sociale ontwikkeling van de sporters.
- Trainers leren dat structuur bieden en grenzen stellen belangrijk is.

We richten ons op wat goed gaat en hoe dat nog beter kan. De sterke kanten van elke trainer vormt de basis.
Het sportplezier is een voorwaarde om steeds terug te komen. Dat geldt niet alleen voor de sporter, maar ook voor de trainer of andere vrijwilligers bij de vereniging. Zelfs voor ouders is het plezier belangrijk: het plezier van hun kind en hun eigen plezier. Vaak denken we dat sporten vooral over winnen en verliezen gaat, maar sportplezier is belangrijk in de ontwikkeling en vorming: we richten ons op het proces in plaats van het resultaat. Het gaat om persoonlijke winst in de groei. Als de sporters zich ontwikkelen op zijn/haar eigen niveau, geeft dat zelfvertrouwen en dit leidt dan uiteindelijk ook tot betere prestaties.

Ben je als vereniging geïnteresseerd? Je kunt vragen stellen aan de verenigingsondersteuner die betrokken is bij de vereniging, of neem contact op met mij via sophie.gulickx@tilburg.nl. Met bestuurders en/of trainers kan ik kijken naar wat er al is, wat jullie nog meer kunnen doen en waar we jullie bij zouden kunnen ondersteunen.

Sportplezier voorop!

Verder Lezen