Sport in Tilburg
»
»

In de spotlights: Tineke Vermeer

Kleine boomgaard met verschillende fruitbomen en kruidentuintje op een groen schoolplein.
25-8-2020 04:00:00
Kleine boomgaard met verschillende fruitbomen en kruidentuintje op een groen schoolplein.

In de spotlights: Tineke Vermeer

In deze rubriek zetten we de schijnwerpers op iemand die, binnen zijn/haar werk of privé bijdraagt aan een gezond en gelukkig Tilburg. Iemand die gezond gewoon maakt! Deze keer is dat Tineke Vermeer. Zij ondersteunt basisscholen bij het vergroenen van hun schoolplein. Inmiddels zijn ze bezig met het 51e groene schoolplein in Tilburg. “Een groen schoolplein heeft een positieve invloed op het speel- en leergedrag van kinderen. Ze worden door een groene omgeving meer uitgedaagd om actiever te bewegen.”  

Tineke is al jaren actief als trajectbegeleider natuur- en milieueducatie voor het basisonderwijs in Tilburg. Zes jaar geleden is ze met haar werk een pilot gestart om schoolpleinen in Tilburg groener te krijgen. “Dit werd positief ontvangen, zo positief zelfs dat we nu bezig zijn met de vergroening van het 51ste schoolplein in Tilburg! Daar ben ik heel trots op. Op deze manier kan ik een bijdrage leveren aan een gezondere leefstijl en meer speel- en leerplezier voor kinderen van 0-12 jaar.”

Voordelen van een groen schoolplein

Want, door het aanleggen van groene schoolpleinen, worden kinderen meer uitgedaagd om actiever te bewegen. En dat niet alleen. “Ze maken op een speelse manier kennis met de natuur, wat een positieve invloed heeft op hun speel- en leergedrag. Het groene schoolplein is uitermate geschikt als buitenlokaal. Niet alleen voor natuurlessen, maar ook om de cognitieve vakken op een aantrekkelijkere manier in te vullen.”  

Maar er zijn meer voordelen van een groen schoolplein. “Doordat kinderen in aanraking komen met zo’n natuurlijke omgeving, zijn zij zich meer bewust van de verandering van seizoenen, de invloed van het weer en de klimaatverandering op hun omgeving en, door de aanleg van een moestuin of boomgaard, zien zij waar hun eten vandaan komt. Ook verandert hun speelgedrag: doordat zij in een groene, uitdagende omgeving spelen, wordt er minder gepest en gevochten op de schoolpleinen.

Kracht van verbinding

Het groene schoolplein is meer dan een speel- en leerplek voor kinderen. Het is een verbinding van veel gezonde initiatieven die samenkomen. “Dat vind ik eigenlijk het mooiste van dit alles. Het groene schoolplein, de scholing van leerkrachten hoe ze dit kunnen inzetten, de koppeling met gezonde leefstijl (JOGG), de watertappunten die op de groene pleinen worden aangelegd en de verbinding met duurzaamheid en milieu, waar de scholen in willen investeren.” Ook de gemeente sluit zich aan bij de vergroening en het natuurlijk spelen. “Niet alleen de schoolpleinen worden groen, ook in de wijken worden versteende pleintjes vergroend, om de kinderen meer en gevarieerder te laten bewegen en om de hittestress tegen te gaan.”

Natuurclub

Tineke is hiernaast ook bezig met een nieuw initiatief: de natuurclub. Dit idee is vooral ontstaan door enthousiasme van kinderen in de wijk. In samenwerking met het Natuurmuseum en Contourdetwern is dit project opgestart. “We gaan komend jaar 9 natuurclubs starten in de wijken binnen de ringbanen. Kinderen leren daar veel over de natuur en de bijdrage die een groene omgeving kan leveren aan gezondheid en verkoeling. Zij denken hierover mee.”  
Dat is ook de kracht van dit concept, maar ook van de groene pleinen. Kinderen en ouders denken mee over de groene inrichting van hun leefomgeving. Daardoor heeft het project veel draagvlak en komt het van de grond. “Er is zelfs een wachtlijst voor de natuurclubs, zo enthousiast wordt er op dit idee gereageerd!”

Verder Lezen