Sport in Tilburg
»
»

Sta open voor elkaar

Sta open voor elkaar

Zondag 21 maart was de Internationale dag tegen Racisme en Discriminatie. Bij de gemeente Tilburg verzetten we ons tegen het discrimineren van anderen en het handelen naar racistische opvattingen. Ook op de werkvloer: we willen een inclusief werkklimaat waarin iedereen zichzelf kan zijn en geen discriminatie ervaart.

Tilburg is een stad vol verschillen, daarom willen we als organisatie ook divers zijn. Want een diverse en inclusieve organisatie zorgt voor een gezond werkklimaat en betere dienstverlening voor de inwoners van Tilburg. Zo heeft team Buurtsport dagelijks te maken met jongeren met verschillende achtergronden. Dit kan gaan om diverse etnische achtergronden, maar ook verschillen in leeftijd, geslacht en de wijk waarin ze opgroeien. We spraken Nassar, Marieke, Dennis en Clayton van team Buurtsport over discriminatie en racisme in het werk, op de werkvloer en over hoe diversiteit & inclusiviteit kunnen verbroederen.

Sport als bindmiddel
Bij het Buurtsport team van het Sportbedrijf wordt sport als een bindmiddel gezien om met jongeren in contact te komen en ze te helpen met vraagstukken. Door het laagdrempelige klimaat doen jongeren met diverse achtergronden mee aan de programma’s. Daarmee worden veel werelden bij elkaar gebracht die anders niet samenkomen. Dit verbreedt hun horizon en draagt bij aan hun ontwikkeling. De jongeren kunnen veel van elkaar leren en stimuleren elkaar. Daarnaast komen ze ook met levensvragen zoals wie ben ik en wat wil ik? “We leren ze een doel te ontwikkelen in het leven.”, aldus Dennis.

Ook discriminatie en racisme spelen een rol in het leven van deze jongeren. Word ik gediscrimineerd en hoe ga ik hiermee om? Vaak weten jongeren niet eens dat ze discrimineren of gediscrimineerd worden. Dennis geeft aan; “Wij proberen jongeren een spiegel voor te houden en ze te leren om de situatie van verschillende kanten te bekijken”. Het is belangrijk dat de jongeren weerbaar worden tegen racisme en discriminatie. Door het gesprek aan te gaan met de ander kun je elkaar beter begrijpen.

'Ik begrijp je'
Als we dit vertalen naar de werkvloer zou je eigenlijk kunnen zeggen dat iedereen verplicht is om zich in de ander te verplaatsen. Dit kan in de breedste zin van het woord. Een collega kan een slechte dag hebben of heeft een andere opvatting of geloofsovertuiging. De woorden ‘ik begrijp je’ of ‘ik begrijp je niet, kun je het uitleggen’, doen al veel met wederzijds respect. Dit geldt naar elkaar, maar ook naar de inwoners van Tilburg. Daarom zijn diverse teams ook zo belangrijk. De collega’s van Buurtsport geven aan dat het voor hun werk erg belangrijk is om open-minded te zijn, bereid te zijn om mensen een kans te geven en ook om mensen te leren kennen. Een tip die we aan alle collega’s willen meegeven is: wees geïnteresseerd, durf te vragen en ga het gesprek aan met elkaar.

Ons team is een mengelmoes
Als team ben je een aanvulling op elkaar. “Ik zeg altijd: het is net zo als je een salade maakt. Soms voel je gewoon dat er iets mist. Bijvoorbeeld tomaatjes of zout.”, aldus Clayton. Bepaal als team daarom wat jullie doel is en redeneer vanuit daar wat jullie nog missen. Zo kan iemand met een bepaalde achtergrond waarde toevoegen aan een functie. Door tijdens werving en selectie opzoek te gaan naar een aanvulling, zorg je ervoor dat de diversiteit stijgt. Alleen dan krijg je een mix van verschillende denkwijzen en perspectieven.

Om elkaar te begrijpen organiseren de collega’s van team Buurtsport ‘de multiculti-lunch’. Elke collega neemt iets mee wat diegene lekker vindt en wat typerend is voor zijn of haar cultuur. “Hiermee openen we het gesprek en zorgen we ervoor dat we veel leren over elkaar”, geeft Marieke aan. Dit helpt niet alleen om beter te samen te werken met collega’s, maar ook met de bewoners; volgens Clayton: “Het helpt je om makkelijker te navigeren in deze wereld.”

Begin bij jezelf
Om de openheid binnen het team te onderhouden, is het belangrijk om ook als individu jezelf te zijn. Alleen dan is er sprake van vertrouwen. Zo vertellen Nassar en Clayton: “Jongeren hebben meer waardering voor je, als je jezelf bent. We moeten zijn wie we zijn in het team. Als we accepteren wie we zijn, maar ook wie onze collega’s zijn, dan werkt het team pas echt.”

Verder Lezen