Sport in Tilburg
»
»

Subsidie Topsportfonds nu aan te vragen voor Tilburgse topsporters en talenten

30-7-2021 13:48:00

Subsidie Topsportfonds nu aan te vragen voor Tilburgse topsporters en talenten

Het Topsportfonds ondersteunt Tilburgse topsporters en talenten zichzelf te ontwikkelen. In 2021 is er in totaal € 50.000 beschikbaar. De subsidie is vanaf 1 augustus aan te vragen via tilburg.nl.

De subsidie is aan te vragen voor topsporters die in Tilburg wonen. De bijdrage is bedoeld voor sporttechnische of ondersteunende zaken die leiden tot het verbeteren van sportprestaties. Denk aan reis- en verblijfkosten, kosten voor begeleiding, kosten voor trainingsstage, inschrijfgelden voor toernooien, sportmedische kosten, kleding- en materiaalkosten, huur van een accommodatie etc. De subsidie is een keer per jaar aan te vragen tot maximaal €2.000,-.

‘Meedoen is winnen’
Het college heeft de subsidieregeling Topsportfonds Tilburg vastgesteld. Die regeling is er gekomen op verzoek van de gemeenteraad. Met de subsidie wil het gemeentebestuur topsporters en sporttalenten in de stad optimaal faciliteren, een van de ambities uit de sport- en beweegvisie ‘Meedoen is winnen’.

“Topsporters en sporttalenten hebben op allerlei vlakken ondersteuning nodig, zo blijkt uit onderzoek. Met de lancering van dit Topsportfonds onderstrepen we als gemeente onze wens om onze Tilburgse sporttalenten zo goed mogelijk te faciliteren, zodat ze optimaal kunnen presteren”, aldus wethouder Dols. “Onze wens is om in 2022 dit fonds te laten groeien met partners uit de stad, zodat het een echt Tilburgs fonds wordt voor bijzondere Tilburgse talenten.”

#TeamTilburg
De gemeente voert de subsidieregeling in 2021 uit. Met de partners uit de stad werkt de gemeente namelijk onder de werktitel #TeamTilburg aan een platform voor topsport en talentontwikkeling. De ambitie is dat dit platform vanaf volgend jaar actief is en het Topsportfonds verder uitbouwt.

Toekenning in het najaar
Alle voorwaarden zijn na te lezen op tilburg.nl. Een adviescommissie samengesteld uit vertegenwoordigers van partners uit de stad, gaat de aanvragen mede beoordelen. In het najaar van 2021 moet dan duidelijk zijn welke aanvragen zijn toegekend.

Verder Lezen