Sport in Tilburg
»
»

Subsidieregelingen sportaanbieders

Subsidieregelingen sportaanbieders

De nieuwe maatregelen rondom corona hebben gevolgen voor de sportwereld. Zo mag er niet meer gesport worden in en op sportaccommodaties na 17.00 uur, en is 1,5 meter afstand houden voor 18 jaar en ouder voor en na het sporten verplicht (en daar waar de activiteit het enigszins toelaat ook tijdens het sporten). Alle maatregelen kun je hier lezen of in het protocol van NOC-NSF. 
I.v.m. deze aanhoudende Corona maatregelen heeft de gemeente Tilburg, naast de reeds bekende landelijke steunmaatregelen, nu in Tilburg een tweetal nieuwe subsidieregelingen voor sportaanbieders.

Subsidieregeling “sport lokaal”

In coronatijd hebben veel leden (soms noodgedwongen) hun lidmaatschap opgezegd. Juist nu bewegen zo belangrijk is willen we kijken of er een extra impuls mogelijk is om deze (oud)leden weer tot (meer) bewegen te verleiden in georganiseerd verband. Daarom is de campagne #GewoonGaon gelanceerd. Hiermee willen we Tilburgers (weer) aan het sporten en bewegen krijgen. Gemeente Tilburg biedt verenigingen en andere sportaanbieders hulp om dit te verwezenlijken, in de vorm van vouchers. Als vereniging / sportaanbieder kun je hier aanspraak op maken via de regeling Sport Lokaal.
Dus heb je ideeën om nieuwe leden te werven? Of wil je iets doen om je bestaande leden in coronatijd in beweging te brengen of houden? Vraag dan een voucher aan.
Wat je daarvoor moet doen? Je hoeft alleen te laten weten hoe jij het bedrag wil inzetten om mensen in beweging te krijgen. Denk bijvoorbeeld aan het aanbieden van nieuwe sportactiviteiten, of een aanbod voor een nieuwe doelgroep.
De voucher is aan te vragen via www.sportintilburg.nl/gewoongaon. Er zijn al veel leuke ideeën ontstaan. Voor vragen, mail jesse@idee-alisten.nl.

Subsidieregeling “controle Corona toegangsbewijzen”

Vanuit de Rijksoverheid is er extra geld beschikbaar gesteld voor de controle op het coronatoegangsbewijs (CTB). Horeca ondernemers, sportaanbieders, de evenementenbranche en cultuurinstellingen die sinds 22 september jl. extra kosten maken voor de controle, kunnen deze kosten onder bepaalde voorwaarden declareren bij de gemeente.

Wie extra kosten heeft, kan een aanvraag doen voor een eenmalige uitkering die in de vorm van een subsidie wordt verstrekt. Deze richt zich hoofdzakelijk op loonkosten van werknemers en arbeidskrachten. Bij de inzet van vrijwilligers kunnen geen loonkosten worden opgevoerd. Wel kan een sportaanbieder er voor kiezen om deze extra inzet te belonen door het verstrekken van bijvoorbeeld een waardebon. Deze kosten kunnen eventueel ook opgevoerd worden in de aanvraag. Aanvragen kan vanaf 3 december tot 12 januari 2022 bij de gemeente Tilburg. Het maximaal toe te kennen subsidiebedrag per aanvraag bedraagt €2.000,- Als het totaal van de toe te kennen bedragen boven het beschikbare budget uitkomt, zal er naar rato van het beschikbare budget worden uitbetaald. De gemeente heeft in totaal €488.000,- gereserveerd voor deze subsidie.
Aanvragen en meer informatie over de criteria van deze subsidieregeling zijn op deze website te vinden.
Voor vragen over deze regeling kun je een bericht sturen naar ctb@tilburg.nl

Verder Lezen