Sport in Tilburg
»
»

Vereniging in de schijnwerpers: SCBC Reeshof maakt een sport van plezier

Vereniging in de schijnwerpers: SCBC Reeshof maakt een sport van plezier

vereniging in de schijnwerpers

Deze maand staat badmintonvereniging SCBC Reeshof in de schijnwerpers. De afgelopen jaren hebben zij gewerkt aan een sociaal veilige sportomgeving. Een sociaal veilige omgeving is een omgeving waar elke sporter op een fijne manier kan genieten van sporten en waar respect en plezier hoog in het vaandel staan. In de gemeente Tilburg is dit een onderdeel van sportplezier. We spraken met Joost en Maurice; zij zijn al vanaf het begin bij dit proces betrokken binnen SCBC Reeshof. Ze vertellen meer over de positieve uitwerkingen van sportplezier op hun sportvereniging.

Even voorstellen

SCBC Reeshof is een badmintonvereniging waar alle leeftijden en niveaus welkom zijn. Er zijn 270 leden waarvan de helft jeugd is. De andere helft bestaat uit seniorspelers, zowel recreanten als competitiespelers. Joost en Maurice zijn beide als jeugdleden begonnen met spelen bij SCBC Reeshof. Joost is inmiddels al 11 jaar lid en is sinds 4 jaar actief in het bestuur met de portefeuille jeugd. Maurice is al 26 jaar lid en al vele jaren actief betrokken bij de vereniging. Tijdens zijn voorzitterschap kwam hij in aanraking met sportplezier middels een scholing van NOC*NSF. Maurice kwam tot het inzicht dat het werken aan een plezierige sportomgeving invloed heeft op verschillende uitdagingen die de vereniging had. Zoals het behouden van leden, sponsoren vinden en vrijwilligers werven. Hierdoor is hij na zijn voorzitterschap bestuurlijk actief gebleven en richt zich op het positieve sportklimaat van de vereniging.

Waar begin je?

De interesse van Maurice werd gewekt door de scholing van NOC*NSF ‘positief coachen’ en had een positief effect op het sportplezier van de spelers en trainers. Deze werd tijdens een van de jaarlijkse kick-off activiteiten aangeboden aan trainers en begeleiders. Door alle trainers en begeleiders deze scholing aan te bieden is er niet ineens een sociaal veilige sportomgeving gecreëerd. Daarom is Maurice op zoek gegaan naar informatie en handvatten. Ook Joost toonde zijn interesse en hebben dit toen samen opgepakt. Zij konden terecht bij de verenigingsondersteuner van SCBC Reeshof. Samen zijn zij gaan kijken welke stap de vereniging het eerst kon zetten. Dat begon met een plan op stellen, welke vervolgens in het beleidsplan is opgenomen. Hierin staat uitgewerkt wat een sociaal veilige omgeving is en wat zij wilden doen om dit te bereiken. In een sociaal veilige sportomgeving horen incidenten, geweld, respectloos gedrag en het overtreden van elkaars grenzen niet thuis. Daarom kan de vereniging een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) aanstellen waar dit gedrag gemeld kan worden. Ook kan een vereniging de vrijwilligers scannen door een verklaring omtrent gedrag (VOG) aan te vragen. Verder kan een vereniging met elkaar afspreken hoe zij met elkaar omgaan, dit kan worden vastgelegd in een gedragscode of in gedragsregels. In kleine stapjes is het plan vervolgens uitgevoerd. Door te blijven communiceren over deze veranderingen, is er draagvlak gecreëerd.

In de praktijk

Het plan was af en dat moest vervolgens in praktijk gebracht worden. Waar begin je dan? Maurice en Joost zagen dat er veel te behalen was met de kick-off. De kick-off is de aftrap van het nieuwe sportseizoen voor alle jeugd en competitiespelers waarbij een activiteit wordt georganiseerd anders dan een reguliere training. Indien mogelijk worden externen uitgenodigd om deze dag te verzorgen. Met als doel dat zij elkaar leren kennen waardoor je gelijk gezellig het seizoen kan starten. Op dit moment houdt de kick-off van SCBC Reeshof veel meer in dan alleen een gezellige seizoenstart. Met de competitieteams worden afspraken gemaakt. De spelers spreken uit hoe zij met elkaar willen omgaan en wat zij van elkaar en van de ouders verwachten. Trainers begeleiden dit gesprek en leggen de nadruk op het plezier in plaats van winnen. Hierdoor worden de kaders gelijk duidelijk en wordt er een vertrouwde en fijne sfeer neergezet.
Daarnaast is er ook een moment gecreëerd waar informatie en verwachtingen gedeeld worden met ouders en waar ouders hun verwachtingen kunnen uitspreken. Verder is het ook een moment dat zij de trainers en bestuursleden leren kennen zodat ze weten bij wie ze terecht kunnen. De betrokkenheid onder ouders gaat omhoog en de vereniging kent de ouders beter waardoor gericht gevraagd kan worden of er interesse is in een vrijwilligerstaak. Ouders geven aan dat zij het goed vinden dat de club aandacht besteed aan het sportplezier van de sporters. Op deze manier wordt er een veilige en open cultuur gecreëerd.

Positieve effecten van sportplezier

Naast een fijne en veilige omgeving geven Joost en Maurice aan dat sportplezier effect heeft op de betrokkenheid van leden met de vereniging. Het ledenaantal liep terug en dit kan aangepakt worden door meer leden te werven, maar juist ook te richten op behoud. Door in te zetten op een fijne en open sfeer, blijven meer leden lid. Daarnaast heeft sportplezier nog veel meer uitkomsten gehad voor SCBC Reeshof. Door meer sportplezier te creëren en dus meer betrokkenheid, worden leden aangespoord iets voor de club te betekenen. Dit zorgt voor meer enthousiaste vrijwilligers. Ook sponsoren willen zich sneller binden aan de club wat weer een positief effect heeft op de financiële gezondheid van SCBC Reeshof. Joost en Maurice geven aan dat het inzetten op sportplezier een preventief middel is voor allerlei vlakken van de vereniging. De club is er sterker van geworden.

Ambities

Joost en Maurice hebben inmiddels al veel acties ondernomen om binnen de vereniging een fijne en sociaal veilige sportomgeving te creëren. Tijdens de kick-off is er aandacht voor sportplezier. De teamindelingen worden niet op niveau gemaakt, maar vrienden en vriendinnen zitten bij elkaar, sportplezier staat vast op de agenda van een bestuursvergadering en trainers en begeleiders krijgen pedagogische scholing. Intern is er dus al veel aandacht voor het sportplezier van de leden. Voor de komende jaren hebben zij drie ambities uitgesproken:

  1. Meer bekendheid en draagvlak onder de leden. Joost en Maurice geven aan dat zij dit willen doen door middel van verschillende communicatiemiddelen zoals banners, nieuwsbrieven en evenementen.
  2. De VCP’s meer bekendheid te geven. Zij zijn nu opgeleid maar veel leden weten niet wie zij zijn en wat zij kunnen betekenen voor hen. Een manier om hier meer bekendheid aan te geven, is dat de VCP langs de velden gaat om zichzelf voor te stellen.
  3. De recreanten meer betrokken maken bij de vereniging. Er is ervaren dat betrokken leden meer willen doen voor de vereniging en langer lid blijven. Het zou mooi zijn om dit ook bij de recreanten voor elkaar te krijgen.

Wil je ook aan de slag? Hier nog een paar tips van Joost en Maurice:

  • Maak eerst een plan hoe je dit binnen jouw sportvereniging in wilt zetten, dit geeft je richting en is een middel om draagvlak mee te creëren.
  • Zoek mensen om je heen die sportplezier ook belangrijk vinden. Voer samen het opgestelde plan uit. Lukt dat niet, begin dan met kleine stapjes en breid dat uit.
  • Vind niet zelf het wiel uit, maar zoek hulp bij de gemeente, sportbond of bij andere sportverenigingen.

Je hebt niks te verliezen als je met plezier sport!

Interesse of vragen? Neem contact op met je verenigingsondersteuner of stuur een mail

Verder Lezen