Sport in Tilburg
»

Sporten geeft energie

Sporten geeft energie

De gemeente Tilburg werkt stap voor stap aan een klimaat neutrale stad. We gaan steeds duurzamer wonen, werken en sporten. Dat wil zeggen: zonder dat dit een negatieve invloed heeft op het klimaat. De ambitie is om klimaat neutraal te zijn in 2045. Daarvoor moeten we onze CO2-uitstoot drastisch verminderen. Dat kan door minder energie te gebruiken en woningen, gebouwen en sporthallen te isoleren. Daarnaast stappen we over op groene energie. Een voorbeeld hiervan is het opwekken van zonne-energie. Dit doen we met zonnepanelen op de daken van gemeentelijke sportaccommodaties. Daarnaast passen we nog meer duurzame maatregelen toe.  

Sportaccommodaties met zonne-energie
In 2017 zijn we gestart met de aanleg van zonnepanelen op de gemeentelijke sportaccommodaties. Sinds begin 2021 zijn in totaal 13 sportaccommodaties voorzien van zonnepanelen, zonneboilers of folie van zonnecellen:
1. Sportcomplex T-Kwadraat
2. Ireen Wüst IJsbaan
3. IJssportcentrum
4. Recreatiebad Stappegoor
5. Sportcentrum Reeshof
6. Sportcomplex Drieburcht
7. Sporthal Dongewijk
8. Sporthal de Blaak
9. Sporthal de Roomley
10. Gymzaal Meerssenstraat
11. Gymzaal Mingersbergstraat
12. Gymzaal Bergeijkstraat
13. Gymzaal Sibeliusstraat

Deze 13 sportaccommodaties hebben van januari 2017 t/m april 2021 in totaal 8.1 miljoen KWh zonne-energie geproduceerd. Dit staat gelijk aan het maandelijks elektraverbruik van 25.274 huizen. Uitgaande van een gemiddeld verbruik van een huishouden met 4 personen. Met de productie van 8.1 miljoen KWH aan zonne-energie besparen we:
- 133.479 bomen of 266 hectare bos
- 323.517 kg minder CO2

Duurzame maatregelen sportaccommodaties
Naast de zonnepanelen worden in de gemeentelijke sportaccommodaties nog meer duurzame maatregelen toegepast. Zo zijn er in de drie zwembaden waterbesparende toiletsystemen en douchekoppen en wordt het zwemwater gezuiverd en hergebruikt. Ook hebben de zwembaden en steeds meer sporthallen energiebesparende led-verlichting.  

Wil jij ook een bijdrage leveren aan een duurzamer Tilburg? Kijk dan op www.aandeslagmetjehuis.nl.  

Verder Lezen