Sport in Tilburg
»

Thema: Grensoverschrijdend gedrag / reglement seksuele intimidatie

Thema: Grensoverschrijdend gedrag / reglement seksuele intimidatie

Je wil als sportclub dat iedereen het naar zijn of haar zin heeft, zich veilig voelt en zorgeloos kan sporten. Het is belangrijk om met elkaar te werken aan een sociaal sportklimaat op de club waarbij je als lid, ouder, trainer, vrijwilliger en betrokkene weet dat er nagedacht is over hoe je met elkaar om wil gaan, hoe je als club zorg kunt dragen voor iedereen en dat het duidelijk is waar je terecht kunt met vragen en zorgen.

Om te kunnen werken aan een veilig sportklimaat op jouw club is het goed om te weten wat grensoverschrijdend gedrag is en hoe je het kan voorkómen. Op deze pagina is alle informatie te vinden die je als club nodig hebt om aan te slag te gaan met het thema 'Grensoverschrijdend gedrag / reglement seksuele intimidatie'. Daarnaast vind je onder 'meer weten' diverse informatie over het onderwerp en zijn er onder 'voorbeelden' verschillende praktijkvoorbeelden te vinden. 

Regelen

Wil jij als club aan de slag met dit onderwerp, dan is het goed om als eerste de volgende documenten te lezen zodat je weet wat je allemaal kan regelen. 

- Grensoverschrijdend gedrag
- Reglement Seksuele intimidatie
- Gedragsregels

Meer weten

Hieronder vind je aanvullende informatie over grensoverschrijdend gedrag, discriminatie, seksuele intimidatie en andere bijbehorende onderwerpen.

Vormen van ongewenst gedrag:

- Tuchtrecht
Meldcode grensoverschrijdend gedrag in de sport
- Reglement Seksuele Intimidatie 2019 ISR
- Rapport Commissie de Vries 
- Prevalentieonderzoek grensoverschrijdend gedrag in de Nederlandse Sport
Gedragsregels seksuele intimidatie begeleiders
Gedragsregels seksuele intimidatie leden

Voorbeelden

Hieronder vind je diverse praktijkvoorbeelden over de aanpak van grensoverschrijdend gedrag.

- Verenigingsregels opstellen
- KNVB teamafspraken
- HandbalNL teamafspraken
- KNVB afspraken met ouders
- Verklaring omgangsregels (Centrum Veilige Sport Nederland)
- Routekaart

Gedragscodes - Centrum Veilige Sport Nederland:

Voorbeelden die je als vereniging graag in een worddocument wilt hebben, kun je opvragen via sportplezier@tilburg.nl

Verder Lezen