Sport in Tilburg
»

Thema: Werken met een vertrouwenscontactpersoon / commissie sportplezier

Thema: Werken met een vertrouwenscontactpersoon / commissie sportplezier

Door een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aan te stellen of een commissie sportplezier op te zetten, werk je als vereniging aan een sociaal veilige sportclub. Doordat er mensen aandacht hebben voor een sociaal veilig sportklimaat en hier gericht mee aan de slag gaan zorg je ervoor jouw sportclub een fijne plek wordt en blijft. Je kunt als sportclub zelf een VCP aanstellen, je kunt met andere sportclubs samenwerken met één of meerdere contactpersonen of je maakt gebruik van de VCP van jouw sportbond. Een commissie sportplezier kan ook zonder dat de sportclub zelf een VCP heeft werken aan een sociaal veilig sportklimaat door afspraken te maken over bijvoorbeeld een aannamebeleid voor vrijwilligers.

Op deze pagina is alle informatie te vinden die je als club nodig hebt om aan te slag te gaan met het thema 'Werken met een vertrouwenscontactpersoon / commissie sportplezier'. Daarnaast vind je onder 'meer weten' diverse informatie over het onderwerp en zijn er onder 'voorbeelden' verschillende praktijkvoorbeelden te vinden. 

Regelen

Wil jij als club aan de slag met dit onderwerp, dan is het goed om als eerste de volgende documenten te lezen zodat je weet wat je allemaal kan regelen. 

- Vertrouwenscontact-persoon aanstellen 
- Commissie sportplezier opzetten  

Meer weten

Hieronder vind je aanvullende informatie over het onderwerp.

- Werkwijze signalen VCP vereniging (Centrum Veilige Sport Nederland)
- Functieprofiel VCP vereniging (Centrum Veilige Sport Nederland)
- Lijst hulplijnen
Opleiding VCP (en bestuur) regio Hart van Brabant 

Voorbeelden

Hieronder vind je diverse praktijkvoorbeelden m.b.t. VCP's en een commissie sportplezier.

- Rapportageformulier   
- Routekaart Voorkant
- Routekaart Achterkant (invulbaar)

Voorbeelden die je als vereniging graag in een worddocument wilt hebben, kun je opvragen via sportplezier@tilburg.nl

Verder Lezen