Sport in Tilburg
»

UBO-registratie verenigingen

UBO-registratie verenigingen

Ultimate Beneficial Owners
Verenigingen zijn vanaf 27 maart 2022 wettelijk verplicht de gegevens van bestuursleden te registeren in het UBO-register van de Kamer van Koophandel. De letters UBO staan voor ‘Ultimate Beneficial Owners’, wat in feite betekent ‘degenen die zeggenschap hebben over de organisatie’, oftewel alle personen die als statutair bestuurder van de vereniging in het Handelsregister ingeschreven staan. In de praktijk gaat het bij verenigingen daarbij veelal om bestuursleden. Maar ook leden die zeggenschap hebben maar geen bestuurder zijn, moeten bij het register worden aangemeld. Er zijn enkele uitzonderingen, die kan je zien op de website van de KVK.

Waarom is de UBO-registatie opgezet?

Het UBO-register is opgezet om fraude, belastingontduiking, financiering van terrorisme en het witwassen van geld tegen te gaan. Het komt voort uit Europese wetgeving, vandaar de Engelse term. De reden dat verenigingen hier ook aan moeten voldoen is dat er één lijn getrokken wordt voor alle organisaties. Er wordt geen uitzondering gemaakt voor kleine organisaties of organisaties die draaien op vrijwilligers. Indien je als vereniging niets doet loop je helaas het risico om een flinke boete op te lopen. Het is dus van groot belang dat dit snel geregeld wordt indien dit nog niet is gedaan.

Hoe werkt het?

Gelukkig is het redelijk eenvoudig. Voor de meeste verenigingen betekent het simpelweg het doorgeven van de gegevens en een kopie-identiteitsbewijs van de bestuursleden en eventueel de leden met zeggenschap. Het doorgeven van deze gegevens kan via de website van de KVK. De volgende gegevens dienen van te voren te worden verzameld:
- Voornamen en achternaam
- BSN
- Kopie van een geldig identiteitsbewijs:
1. BSN moet duidelijk zichtbaar zijn
2. Kopieer voor- en achterkant
3. Kopieer in kleur
4. Kopieer op ware grootte
5. De foto mag onherkenbaar worden gemaakt

Zodra alle gegevens zijn verzameld kan je aan de slag gaan! De UBO-registratie kan online worden gedaan.

Let op! Wanneer er een bestuurswissel plaatsvindt dienen de gegevens van de nieuwe bestuurders ook geregistreerd te worden.

Lees de stappen goed door en vul vervolgens alles netjes in. Succes!

 

Verder Lezen