Sport in Tilburg
»

Vragen over buiten sporten

Vragen over buiten sporten

V: Wat zijn de voorwaarden om buiten te sporten?
A: Buiten sporten is voor alle leeftijden en op alle momenten toegestaan. Een coronatoegangsbewijs is niet nodig, enkel als je een binnenruimte op de buitensportlocatie betreedt. Iedereen vanaf 13 jaar draagt een mondkapje, maar deze mag af tijdens het sporten. Iedereen vanaf 18 jaar dient 1,5 meter afstand te houden als je niet aan het sporten bent of bij sporten waar afstand houden makkelijk gaat. 

Vanaf 18 jaar mag men trainen en enkel onderlinge wedstrijden spelen (van dezelfde club). Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar mochten al trainen en onderlinge wedstrijdjes (van dezelfde club) spelen. 

V: Zijn buitensportaccommodaties open?
A: Ja, buitensportaccommodaties zijn open. Sportaanbieders die gebruik willen maken van de gemeentelijke buitenaccommodaties dienen contact op te nemen met team verhuur van het Sportbedrijf.

V: Is publiek toegestaan?
A: Nee, publiek is niet toegestaan. Dit geldt voor alle activiteiten ongeacht of het onderlinge wedstrijden, trainingen of demonstraties zijn. Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een kind/jongere, bijvoorbeeld voor kinderen/jongeren met een beperking, mogen wel worden toegelaten. Uiteraard geldt dat ook voor vrijwilligers met een ondersteunende taak en bijvoorbeeld bestuursfunctionarissen. 

V: Is de horeca geopend?
A: Nee, de sportkantines zijn gesloten. Afhalen is wel mogelijk (verenigingen beslissen zelf of ze dit doen). 

V: Zijn de tribunes geopend?
A: Nee, alle tribunes zijn gesloten.

V: Zijn kleedkamers en douches geopend?
A: Ja, kleedkamers en douches zijn open. Als je hiervan gebruik maakt is een coronatoegangsbewijs verplicht.

V: Is er een maximale groepsgrootte voor de sportactiviteiten?
A: Nee, er is geen maximale groepsgrootte meer. 

V: Welke sportverenigingen bieden trainingen (of onderlinge wedstrijden) aan?
A: Sportverenigingen bepalen zelf of zij weer trainingen aanbieden of onderlinge wedstrijden organiseren. De vereniging verzorgt alle communicatie richting leden en ouders. Je wordt dus via de vereniging op de hoogte gesteld. 

V: Wat zijn de noodmaatregelen vanuit de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant?
A: Voor algemene vragen over alle noodmaatregelen kun je terecht op de website van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

V: Wat doet Buurtsport?
A: Buurtsport Tilburg is buiten in de wijken aanwezig. Houd de Facebookpagina's van onze Buurtsport medewerkers in de gaten. Mocht je hierover vragen hebben, mail naar buurtsport@tilburg.nl.

Staat jouw vraag er niet bij? Stuur dan een mail.

Verder Lezen