Sport in Tilburg
»

Vragen over buiten sporten

Vragen over buiten sporten

V: Is er een landelijk protocol op het gebied van sporten? 
A: Ja, het NOC*NSF heeft samen met de Vereniging Sport en Gemeenten, in afstemming met het ministerie van VWS én het RIVM, een protocol “Verantwoord Sporten” opgesteld. 

V: Wat wordt verstaan onder buitensport?
A: Alle sportactiviteiten die in de buitenlucht plaats kunnen vinden. Vanaf 1 juli zijn ook wedstrijden en toernooien weer toegestaan. 

V: Wat zijn de voorwaarden om buiten te sporten voor kinderen en jongeren? 
A: Kinderen en jongeren t/m 18 jaar mogen samen sporten. Zij hoeven onderling geen afstand te houden. 

V: Wat zijn de voorwaarden om buiten te sporten voor volwassen?
A: Spelcontact is weer toegestaan, maar houd als volwassene zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand.  

V: Is er een maximale groepsgrootte voor de sportactiviteiten?
A: Er is geen maximale groepsgrootte bepaald. Wel doen we een beroep op ieders gezonde verstand.

V: Mogen buitensportaccommodaties weer open?
A: Ja, buitenaccommodaties mogen onder restricties gedeeltelijk weer open. Sportaanbieders die voor volwassenen gebruik willen maken van gemeentelijke buitenaccommodaties dienen contact op te nemen via verhuur@tilburg.nl. Zij zullen een planning maken. 

V: Moet ik als sportaanbieder goedkeuring krijgen om sportactiviteiten buiten weer op te starten?
A: Vanuit de gemeente wordt geen goedkeuring gegeven, wel wil het Sportbedrijf van de gemeente Tilburg graag inventariseren wat er aan sport wordt opgestart. Voor sportaanbieders met een sportaccommodatie in eigen beheer en weer trainingen gaan oppakken, verzoeken wij om dit te melden via secretariaat.sport@tilburg.nl. Ook wanneer je trainingen gaat opstarten in de openbare ruimte willen wij vragen om dit door te geven aan het secretariaat van het Sportbedrijf. We wijzen hierbij nogmaals op het protocol met de voorwaarden zoals die gesteld zijn rondom de te treffen maatregelen.

V: Welke sportverenigingen zullen trainingen en wedstrijden buiten weer hervatten?
A: Sportverenigingen bepalen zelf of zij weer trainingen en wedstrijden aanbieden. De vereniging verzorgt alle communicatie richting leden en ouders. Je zult dus via de vereniging op de hoogte worden gesteld.

V: Kan ik omkleden en/of douchen voor of na de training?
A: Kleedkamers mogen vanaf maandag 15 juni weer open.

V: Mag publiek aanwezig zijn tijdens training en wedstrijden? 
A: Voor de buitensportactiviteiten geldt dat er vanaf 1 juli publiek aanwezig mag zijn. Dit mogen maximaal 250 personen zijn, ook met 1,5 meter afstand. 

V: Mogen sport- en verenigingskatines open? 
A: Vanaf 1 juli mogen ook de sport- en verenigingskantines, inclusief terrassen, heropend worden. De protocollen, opgesteld door de Koninklijke Horeca Nederland, zijn hierin leidend. Per 10 augustus zijn deze protocollen aangescherpt. Hierbij de link naar de laatste versie van de sportreport met uitgebreide informatie hierover. 

V: Wat doet Buurtsport?
A: Buurtsport Tilburg is buiten in de wijken aanwezig. We draaien weer onze normale activiteiten zoals je van ons gewend bent. Houd de Facebook pagina's van onze Buurtsport medewerkers in de gaten. Mocht je hierover vragen hebben, mail naar buurtsport@tilburg.nl.

Staat jouw vraag er niet bij? Stuur dan een mail naar secretariaat.sport@tilburg.nl 

Verder Lezen