Sport in Tilburg
»

Vragen over buiten sporten

Vragen over buiten sporten

V: Is er een landelijk protocol op het gebied van sporten vanaf 29 april 2020?
A: Ja, het NOC*NSF heeft samen met de Vereniging Sport en Gemeenten, in afstemming met het ministerie van VWS én het RIVM, een protocol “Verantwoord Sporten” opgesteld. 

V: Wat wordt verstaan onder buitensport?
A: Alle sportactiviteiten (alleen trainingen; wedstrijden, toernooien etc. zijn niet toegestaan) die in de buitenlucht plaats kunnen vinden.

V: Wat zijn de voorwaarden om buiten te sporten voor kinderen en jongeren? 
A: Jongeren t/m 12 jaar mogen onder begeleiding samen sporten. Jongeren van 13 t/m 18 jaar mogen onder begeleiding sporten, maar onder de restrictie om onderling 1.5 meter afstand te houden. 

V: Wat zijn de voorwaarden om buiten te sporten voor volwassen?
A: Volwassenen mogen onder begeleiding sporten vanaf maandag 11 mei, maar onder de restrictie om onderling 1.5 meter afstand te houden. 

V: Is er een maximale groepsgrootte voor de sportactiviteiten?
A: Er is geen maximale groepsgrootte bepaald. Wel doen we een beroep op ieders gezonde verstand, zodat daadwerkelijk de 1,5 meter in afstand in acht wordt genomen. Voor jeugd t/m 18 jaar is het uitsluitend onder begeleiding toegestaan. Voor volwassenen is geen begeleiding nodig, maar moet het in groepsverband wel georganiseerd vanuit een sportaanbieder zijn.

V: Mogen buitensportaccommodaties weer open?
A: Ja, buitenaccommodaties mogen onder restricties gedeeltelijk weer open. Sportaanbieders die voor volwassenen gebruik willen maken van  gemeentelijke buitenaccommodaties dienen contact op te nemen via verhuur@tilburg.nl. Zij zullen een planning maken. Hierbij zullen de vaste huurders van de betreffende buitensportaccommodaties t/m 17 mei voorrang krijgen op hun aanvragen. De overige sportaanbieders die een gemeentelijke buitensportaccommodatie willen huren kunnen deze ook alvast aanvragen, maar zullen pas na 17 mei ingepland worden en horen pas daarna wat de mogelijkheden zijn.

V: Moet ik als sportaanbieder goedkeuring krijgen om sportactiviteiten buiten weer op te starten?
A: Vanuit de gemeente wordt geen goedkeuring gegeven, wel wil het Sportbedrijf van de gemeente Tilburg graag inventariseren wat er aan sport wordt opgestart. Voor sportaanbieders met een sportaccommodatie in eigen beheer en weer trainingen gaan oppakken, verzoeken wij om dit te melden via secretariaat.sport@tilburg.nl. Ook wanneer je trainingen gaat opstarten in de openbare ruimte willen wij vragen om dit door te geven aan het secretariaat van het Sportbedrijf. We wijzen hierbij nogmaals op het protocol met de voorwaarden zoals die gesteld zijn rondom de te treffen maatregelen.

V: Welke sportverenigingen zullen trainingen buiten weer hervatten?
A: Het Sportbedrijf is met de sportverenigingen in gesprek over de mogelijkheden. Sportverenigingen bepalen zelf of zij weer trainingen aanbieden. De vereniging verzorgt  alle communicatie richting leden en ouders. Je zult dus via de vereniging op de hoogte worden gesteld.

V: Kan ik omkleden en/of douchen voor of na de training?
A: Nee, kleedkamers en kantines blijven gesloten.

V: Mogen ouders mee naar de training?
A: Publiek is tijdens een training niet toe gestaan. Daarnaast wordt er gevraagd om zoveel als mogelijk zelfstandig naar de trainingen te komen. Indien dat niet mogelijk is kunnen ouders de kinderen afzetten op de parkeerplaats of fietsenstalling en dus niet tot het sportcomplex toe te treden. Het verzoek is om niet te lang vooraf aanwezig te zijn (max 10 minuten), en na de training weer direct naar huis te gaan. 

V: Wat doet Buurtsport?
A: Buurtsport Tilburg is buiten in de wijken aanwezig. Ze hebben geen vast activiteitenprogramma, maar helpen de jongeren waar mogelijk met het sporten op 1,5 meter afstand van elkaar. Mocht je hierover vragen hebben, mail naar buurtsport@tilburg.nl.

Staat jouw vraag er niet bij? Stuur dan een mail naar secretariaat.sport@tilburg.nl 

Verder Lezen
meer over
Huisregels T-Kwadraat
Spelregels SoccerSquash