Sport in Tilburg
»

Vragen over de huur van gemeentelijke sportaccommodaties

Vragen over de huur van gemeentelijke sportaccommodaties

V: Ik had een reservering in een gemeentelijke sportaccommodatie gemaakt in de periode dat de accommodaties gesloten zijn. Krijg ik mijn geld terug?
A: De kosten voor de reserveringen worden vanaf dinsdag 10 maart t/m de datum dat de accommodaties gesloten blijven niet in rekening gebracht. 

V: Onze sportvereniging huurt een gemeentelijke sportaccommodatie. Moeten wij die huur betalen?
A: De huurkosten voor sportverenigingen die gebruik maken van gemeentelijke accommodaties wordt voor sluitingsperiode niet doorberekend. Dit geldt van 10 maart t/m de datum dat de accommodaties gesloten blijven. Voor de buitensportaccommodaties geldt dat t/m 31 juli 2020 geen kosten in rekening worden gebracht. Voor de binnensportaccommodaties wordt vanaf 1 juli het tarief vastgesteld op 50% van het reguliere tarief. Het gereduceerde tarief geldt tot 1 augustus 2020. 

V: Kan ik als ik als vereniging pachtgelden betaal aan het Sportbedrijf gebruik maken van een compensatieregeling voor deze pachtgelden?
A: Als je een verzoek indient bij het Sportbedrijf krijg je in principe uitstel van betaling voor 3 maanden waarbij we je vragen om dit bedrag in de 12 maanden daarna af te lossen. Dinsdag 16 juni heeft het college ook besloten om een tweede ronde uitstel van 3 maanden te verlenen aan de pachters van gemeentegronden, waaronder ook de geprivatiseerde verenigingen die bij de gemeente Tilburg grond pachten. De terugbetalingstermijn wordt verlengd van 12 naar 24 maanden. Een verzoek indienen kan via secretariaat.sport@tilburg.nl

V: Vanwege de aanhoudende maatregelen komt mijn club momenteel in financiële problemen. Heeft de gemeente een compensatieregeling?
A: Naast het niet doorberekenen van de huur in deze periode, heeft de gemeente geen compensatieregeling voor sportverenigingen. Wel kan de sportvereniging mogelijk gebruik maken van andere landelijke regelingen. Deze vind je o.a. terug in de nieuwsbrief voor sportverenigingen; de SportReport.

V: Zijn er nog meer regelingen waar onze vereniging aanspraak op kan maken?
A: Ja er zijn een aantal (nieuwe) compensatieregelingen voor sportverenigingen, zoals de SPUK-regeling (Specifieke Uitkering Sport). Deze regeling is een eerste nieuwe regeling, waar met name de zelfstandige verenigingen (denk aan het eigen beheer van de accommodatie, verenigingen die pachtsommen betalen, etc.) er goed aan doen om deze regeling nauwlettend in de gaten te houden. Deze wordt namelijk in de komende weken door het ministerie van VWS nader uitgewerkt en zal waarschijnlijk rond 15 juli door de Staatscourant worden gepubliceerd, waarbij de regel "wie het eerst komt, wie het eerst maalt" gaat gelden. Zie de laatste versie van onze SportReport (onder de kop 'Compensatieregelingen') voor meer informatie over andere regelingen. 

Staat jouw vraag er niet bij? Stuur dan een mail naar secretariaat.sport@tilburg.nl

Verder Lezen