Tickets

Privacystatement website Sportintilburg.nl

Dit statement gaat over de verwerking van persoonsgegeven op deze website. En dat betekent dat jouw gegegevens op deze website alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor je ze geeft. Sportbedrijf Tilburg vindt privacy belangrijk en behandelt persoonlijke gegevens vertrouwelijk, veilig en volgens de wet.

Sportbedrijf Tilburg bewaart jouw gegevens niet langer dan nodig is. In deze verklaring staat hoe Sportbedrijf Tilburg omgaat met privacygevoelige gegevens.

13 maart 2023

Privacy

Privacy is een mensenrecht dat is vastgelegd in onze Grondwet. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat hoe we in Europa de bescherming van persoonsgegevens waarborgen.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens bevatten informatie die herleidbaar is naar een persoon. Denk aan zaken als (e-mail)adres, telefoonnummer of rekeningnummer. Met verwerken van persoonsgegevens wordt onder andere bedoeld dat ze verzameld, opgeslagen of geraadpleegd worden.

Lees meer over gegevens die we verzamelen via deze website.

Waar worden je gegevens voor gebruikt

Gemeente Tilburg verwerkt persoonsgegevens om jou goed van dienst te kunnen zijn bij de uitvoering van wettelijke en publieke taken. Gemeente Tilburg verwerkt niet meer gegevens dan nodig. Als je bijvoorbeeld jouw naam en adres invult voor de aanvraag van bepaalde informatie, worden deze gegevens niet gebruikt om jou andere informatie te sturen. Ook worden gegevens niet zomaar gedeeld met andere organisaties.

Jouw rechten

Volgens de wet (AVG) heb je recht op:

  • Inzage van de gegevens die bij ons bekend zijn. Je kunt een inzageverzoek indienen via de pagina contact. Gemeente Tilburg behandelt jouw verzoek binnen 1 maand.
  • Informatie over de manier waarop jouw gegevens worden verwerkt.
  • Correctie, aanvulling en afscherming van jouw gegevens.
  • Een verzoek aan de gemeente Tilburg om jouw gegevens te verwijderen als gemeente Tilburg geen legitieme reden heeft de gegevens langer te verwerken.
  • Het maken van bezwaar tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens.
  • Het indienen van een klacht als je ontevreden bent over de manier waarop jouw persoonsgegevens verwerkt worden. Je kunt dat doen bij Gemeente Tilburg via de pagina contact. Je kunt ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Gemeente Tilburg kan bovenstaande privacyverklaring wijzigen. De datum van de laatste wijziging staat bovenaan deze pagina. Bijzondere verwerkingen worden apart vermeld.

Contact

Neem contact op met de functionaris gegevensbescherming als je vragen of opmerkingen hebt over hoe de Gemeente Tilburg omgaat met privacy en het verwerken van persoonsgegevens.

Gemeente Tilburg
T.a.v. Functionaris gegevensbescherming
o.v.v. Privacystatement website Sportintilburg.nl
Postbus 90155
5000 LH Tilburg
privacy@tilburg.nl