Tickets

Toegankelijkheidsverklaring

De gemeente Tilburg streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening. Dit in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website 'Sport in Tilburg' die valt binnen de werkingssfeer van tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De volledige toegankelijkheidsverklaring is in te zien via Toegankelijkheidsverklaring sportintilburg.nl