Tickets

Sportplezier Tilburg

We komen allemaal graag bij een sportvereniging waar plezier centraal staat, waar we ons veilig en vertrouwd voelen en waar iedereen welkom is. Een vereniging om trots op te zijn en waar iedereen bij wil horen. Uiteindelijk zorgt dat voor ledenbinding bij een club, voor meer vrijwilligers, sponsoren en andere partners. De missie is duidelijk: 
Plezier voorop! Ook op jouw club. 

Het lijkt een duidelijk verhaal, maar het is niet altijd vanzelfsprekend. Als vereniging sta je zelf aan het roer om te werken aan een plezierig en veilig sportklimaat. In Tilburg ondersteunen we verenigingen die sportplezier centraal willen zetten.

Ga aan de slag met sociale veiligheid op de club 

We streven naar een sportomgeving die veilig en plezierig is voor iedereen in Tilburg en omstreken. Door als club te voldoen aan de basiseisen, oftewel de 4 V’s van veiligheid, maak je een mooi begin voor een stevige basis voor sociale veiligheid en zet je goede stappen in het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. 

Hieronder de 4 V’s voor veiligheid:

  1. Verenigingsbrede gedragscode; 
  2. Vertrouwenscontactpersoon; 
  3. Verklaring Omtrent Gedrag voor vrijwilligers; 
  4. Goed opgeleide trainer-coaches. 

We gaan ervan uit dat sportverenigingen sociale veiligheid hoog in het vaandel hebben staan en deze vier basiseisen dus hebben geregeld óf hiermee bezig zijn. Wij ondersteunen en adviseren graag bij het ontwikkelen en het gebruiken van de 4 V’s. Ook helpen wij graag bij de stappen die daarna komen. Dit doen wij o.a. door middel van inspiratie- en werksessies, meelezen & meekijken en verenigingstrajecten. We kunnen bijvoorbeeld samen met een werkgroepje, bestaande uit een diverse groep mensen vanuit de vereniging, een gedragscode opstellen en communicatieplan maken. Op deze manier wordt de gedragscode gedragen door iedereen binnen de vereniging en is er gelijk een plan om deze gedragscode kenbaar te maken binnen de vereniging.  
Wij er ook voor verenigingen die al aan de basiseisen voldoen en klaar zijn om de volgende stappen te zetten.

Wil jij graag hulp of meer informatie ontvangen? Stuur een e-mail naar sportplezier@tilburg.nl of bekijk ons Sportplezier-document met meer uitleg.

Verenigingsnetwerk Sportplezier 

Het verenigingsnetwerk Sportplezier brengt verenigingen samen die willen werken aan een veilig sportklimaat. Op de agenda staan vraagstukken rondom beleid, het pedagogisch sportklimaat en een fijne en veilige sportomgeving. Tijdens netwerkbijeenkomsten worden o.a. ideeën uitgewisseld, casussen besproken en wordt er dieper ingezoomd op verschillende thema’s. Heb je interesse om aan te sluiten bij het verenigingsnetwerk? Neem vrijblijvend contact met ons op. 

Sportpedagogen 

Binnen Sportplezier werken wij met sportpedagogen, dit zijn specialisten die jouw vereniging helpen op verschillende vlakken. Zo helpen ze o.a. door het geven van workshops aan trainers over de vier inzichten van trainerschap, begeleiden ze trainers in de praktijk én geven ze specifieke workshops over bijvoorbeeld ouders in de sport. Daarnaast helpen ze met het maken van teamafspraken en hoe trainers kunnen communiceren met kinderen met een rugzakje. Samen met trainers en bestuurders kijken zij waar de behoefte ligt binnen de vereniging en vervolgens gaan ze samen aan de slag. Het doel? De sfeer binnen de club te verbeteren en het pedagogische niveau van de trainers te verhogen! 

Onze sportpedagogen streven er altijd naar om trainersbegeleiders op te leiden binnen de club, zodat er blijvend aandacht is voor het pedagogische sportklimaat op de club. Zo kunnen trainers op een vereniging elkaar blijven helpen. 

Positief Voetbal Klimaat Tilburg (PVKT) 

Positief Voetbalklimaat is een gezamenlijk initiatief van de Tilburgse amateur voetbalverenigingen. Samen werken zij aan een positief voetbalklimaat in Tilburg. Het bredere doel achter dit project is om ongewenst gedrag te voorkomen en vooral gewenst gedrag verder aan te moedigen. De Tilburgse voetbalverenigingen kunnen vanuit onze ‘menukaart’ PVKT-producten afnemen die bijdragen aan een positief voetbalklimaat in Tilburg. Denk hierbij bijvoorbeeld aan workshops voor trainers, scheidsrechtersopleidingen, een groene kaart voor de speler die het meest sportieve gedrag laat zien tijdens een wedstrijd. De menukaart PVKT wordt verspreid binnen de voetbalverenigingen en is op te vragen via sportplezier@tilburg.nl

Het PVKT-netwerk komt ongeveer drie keer per seizoen bij elkaar tijdens netwerkbijeenkomsten.

In het Sportplezier-document is alle belangrijke informatie over Sportplezier terug te vinden. Hierin staat precies beschreven wat je als club geregeld dient te hebben. Daarnaast zijn er tips, voorbeelden en links naar handige documenten te vinden.

Wil je aan de slag met Sportplezier bij jouw club? Wij helpen jullie graag! Neem vrijblijvend contact op met sportplezier@tilburg.nl