Tickets

Sportplezier Tilburg

We komen allemaal graag bij een sportvereniging waar plezier centraal staat, waar we ons veilig en vertrouwd voelen en waar iedereen welkom is. Een vereniging om trots op te zijn en waar iedereen bij wil horen. Uiteindelijk zorgt dat voor ledenbinding bij een club, voor meer vrijwilligers, sponsoren en andere samenwerkingspartners. De missie is duidelijk: Plezier voorop! Ook op jouw club.

Een plezierig en veilig sportklimaat. Het lijkt logisch, maar vanzelfsprekend is het niet. Als vereniging sta je zelf aan het roer om er aan te werken. In Tilburg ondersteunen we verenigingen die sportplezier centraal willen zetten. Dit doen we op de volgende manieren:

1. Aan de slag met een sociaal veilige sportclub

Als vereniging ben je er voor je leden en vrijwilligers. Je wilt dat iedereen zorgeloos kan sporten. Het is fijn als er naar elkaar omgekeken wordt en als er plezier gemaakt wordt. Toch gebeuren er soms dingen die geen goed gevoel geven. Om een sportclub te zijn waar mensen zorgeloos kunnen sporten is het goed om samen afspraken te maken. Afspraken als: hoe gaan we met elkaar om? Maar ook: wat doe je als er signalen of meldingen zijn dat er iets aan de hand is?

De volgende vier thema's zijn belangrijk bij het creëren van een veilig sociaal sportklimaat:

  • Grensoverschrijdend gedrag/reglement seksuele intimidatie
  • Signaal/melding: wat nu? 
  • Werken met een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) of commissie sportplezier
  • Aannamebeleid voor vrijwilligers (en het gebruik van VOG)

2. Inzet sportpedagogen

De sportpedagogen gaan aan de slag bij de Tilburgse sportverenigingen. Dit doen zij onder andere door het begeleiden van trainers aan de hand van de vier inzichten van trainerschap. Daarnaast geven de sportpedagogen specifieke workshops aan trainers, ouders en bestuursleden. Samen met trainers en bestuurders kijken zij waar de behoefte ligt binnen de club en vervolgens gaan ze samen aan de slag, met als doel de sfeer binnen de club te verbeteren en trainers informatie te geven hoe ze in onveilige situaties moeten handelen.

3. Opzetten trainersbegeleiding

In Tilburg zetten we het begeleiden van trainers hoog op de agenda. Trainers hebben direct invloed op het sportplezier van de sporters. Om deze groep trainers met nog meer plezier en vertrouwen training te laten geven, kunnen onze sportpedagogen binnen een aantal sportclubs trainers opleiden, die de begeleiding van de trainers binnen de vereniging gaan verzorgen. Uiteindelijk leidt dit tot een betere ontwikkeling en meer sportplezier bij de sporters.

De sportpedagogen van de gemeente Tilburg gaan met verenigingen aan de slag om trainersbegeleiding op te zetten, trainersbegeleiders op te leiden en te begeleiden. Daarnaast draagt het programma bij aan:

  • Een gedeelde visie op de begeleiding van (jeugd)sporters
  • Een cultuur waarin mensen elkaar positief durven aan te spreken
  • Blijvende aandacht voor trainers doordat trainersbegeleiding is opgenomen in het verenigingsbeleid

4. Verenigingsnetwerk Sportplezier

Het verenigingsnetwerk Sportplezier brengt verenigingen samen die willen werken aan een veilig sportklimaat. Op de agenda staan vraagstukken rondom beleid, trainersbegeleiding en een fijne en veilige sportomgeving. Heb je interesse om aan te sluiten bij het verenigingsnetwerk? Neem contact met ons op via sportplezier@tilburg.nl.

Kennisbank Sportplezier

Wij hebben een uitgebreide kennisbank met documenten en bestanden die gaan over bovenstaande thema’s. Deze kennisbank blijft in ontwikkeling en we willen regelmatig nieuwe documenten en stukken toevoegen.

Wij delen de informatie uit onze kennisbank graag met jullie. Wil je toegang krijgen tot de uitgebreide kennisbank van Sportplezier Tilburg of heb jij documenten die nuttig kunnen zijn en wij in de kennisbank mogen plaatsen? Laat het ons weten via sportplezier@tilburg.nl.

Positief Voetbalklimaat

Positief Voetbalklimaat is een gezamenlijk initiatief van de Tilburgse amateur voetbalverenigingen. Samen werken zij aan een positief voetbalklimaat in Tilburg. Het bredere doel achter dit project is om ongewenst gedrag te voorkomen en vooral gewenst gedrag verder aan te moedigen. In oktober 2013 werd de overeenkomst Positief Voetbalklimaat Tilburg door alle Tilburgse voetbalverenigingen ondertekend. Jordens Peters is ambassadeur van dit project.

Wil je aan de slag met Sportplezier bij jouw vereniging? Wij helpen je graag! Neem contact op met sportplezier@tilburg.nl.