Tickets

Tilburg is 36 citytrainers rijker

10 oktober 2022

Elk jaar verzorgt Sportbedrijf Tilburg verschillende cursussen CityTrainer voor Tilburgse jongeren en volwassenen. De cursus heeft als doel dat de deelnemers zichzelf ontwikkelen op verschillende vlakken, zodat ze (sport)activiteiten kunnen opzetten en begeleiden. Hierdoor ontpoppen ze zich tot competente vrijwilligers die zich in willen zetten voor hun stad. Woensdag 8 juni werd de cursus van enkele maanden afgesloten met de certificaat uitreiking. De nieuwe wethouder Sport Maarten van Asten mocht 36 deelnemers een certificaat overhandigen.

Presentatie aan publiek

Tijdens de cursus werd er gewerkt met verschillende thema’s. Denk aan presenteren, samenwerken, evenementen organiseren en feedback geven en ontvangen. Deze ontwikkelde skills lieten de nieuwe Citytrainers zien tijdens de certificaatuitreiking, die plaatsvond in Club Smederij. Hier waren naast de nieuwe Citytrainers ook veel familie, vrienden en andere geïnteresseerden aanwezig. Zij werden verwend met een avondvullend programma met diverse presentaties. Ook werden er showcases gehouden op het gebied van spoken word, beatbox, drums, calisthenics, singer-songwriter en dj-ing door Urban Citytrainers.

CityTrainer Urban

Dit jaar werd er, naast de cursussen voor jongeren en volwassenen die voornamelijk gericht zijn op sport, voor het eerst de cursus CityTrainer Urban aangeboden. Met dit aanbod wordt een koppeling gemaakt met de urban scene, die goed aansluit bij de belevingswereld van een grote, groeiende groep jongeren. Hierbij wordt breder gekeken dan alleen urban sports, ook de koppeling met muziek en dans wordt gemaakt. Daarnaast haakt de cursus aan bij de animo die er is vanuit het culturele veld om een plek en platform te bieden aan jong talent en wordt cultureel ondernemerschap gestimuleerd. Zeven deelnemers maakten kennis met verschillende thema’s en gingen de praktijk in om te leren van verschillende partners als Buurtsport, Hall of Fame, R-Newt, 013, Aquila Movement en Dock Zuid.
Sandra, een van de deelnemers aan CityTrainer Urban: “CityTrainer Urban is voor mij een heel waardevol traject geweest om steviger in mijn schoenen te staan, mezelf te ontwikkelen als workshopdocent en mezelf zakelijk op te stellen als artiest. Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat ik nu de handvaten heb om zelf evenementen te organiseren, workshops te geven en veel optredens op maat te geven.”

Sportbedrijf Tilburg is trots op haar nieuwe Citytrainers.