Tickets

Jaap Meerhoff

In deze rubriek maak je kennis met verschillende sporters in Tilburg. Dit keer staat Jaap Meerhoff in de spotlights. Jaap begeleidt jongeren door buiten te bewegen, variërend van fietsvakanties tot suppen. Zijn missie is simpel: jongeren én volwassenen rust geven in hun leven door samen te ontdekken wat hen tot rust brengt en hoe er stabiliteit in hun leven gebracht kan worden. Wij spraken Jaap over zijn werk, wat hem drijft en hoe hij zijn missie voortzet.

Jaap op de fiets

Het organiseren van sport- en buitenactiviteiten

Jaap begeleidt jongeren en volwassenen door middel van sport- en buitenactiviteiten, variërend van fietsvakanties tot suppen en van steppen tot zwemmen. “Door activiteiten met elkaar te ondernemen, ontstaat er een positieve sfeer. Vanuit die positieve sfeer kun je veel zorgen en problemen dempen, waardoor er ruimte ontstaat voor ontwikkeling en balans.” De activiteiten zijn niet het doel, maar een middel om tot rust te komen. “Tijdens een afleidende activiteit kom je vaak tot een open gesprek. Soms maken we een wandeling door het bos, maar laatst wilde een cliënt naar een trampolinepark. Dan geef ik diegene daarin zelf de leiding en dat geeft zelfvertrouwen.”

Niet alleen de activiteit zelf, maar ook de voorbereiding en het terugblikken op een activiteit is een groot onderdeel van de begeleiding. “Ik maak het gedrag dat iemand vertoont tijdens activiteiten bespreekbaar om daar uiteindelijk op te kunnen reflecteren.” Tijdens zijn psychosociale trainingen - die zowel binnen als buiten plaatsvinden - let Jaap bijvoorbeeld op individueel gedrag, zoals het nemen van initiatief en de reacties op elkaar. “Samen met de jongeren zelf zorg ik voor een goede en veilige sfeer, zodat zij kunnen groeien en naar voren durven te stappen.”

De belangrijkste graadmeter voor Jaap is of iemand lekker in z’n vel zit. “Als ik merk dat iemand relaxter wordt, met initiatieven komt en meer emoties laat zien, dan heb ik het belangrijkste bereikt. Eerst contact maken en dan volgt de rest.”

Waarom ben je dit werk gaan doen?

Omdat Jaap vroeger veel aspecten van ADHD had, zocht hij samen met zijn ouders naar manieren om rustiger te worden. “Mijn ouders gaven mij hierin veel ruimte, waardoor ik op eigen initiatief ging sporten. Dat begon simpelweg met een balletje trappen tegen de muur. Uiteindelijk werd het voor mij een gewoonte om naar buiten te gaan en te bewegen, zodat ik rustig werd en helder kon denken.”

Sport kreeg een belangrijke rol in zijn leven en daarom koos Jaap voor een CIOS-opleiding. Vanuit zijn eigen ervaringen merkte hij dat er niet altijd aandacht is voor jongeren die minder goed meedraaien in een groep of systeem. Daarom koos Jaap niet voor een opleiding tot gymdocent, maar besloot hij zichzelf breder te oriënteren. “Ik heb veel gereisd en veel verschillende soorten jongerenwerk gedaan, bijvoorbeeld in Rotterdam-Zuid, in de jeugdgevangenis en als buurtsportmedewerker.” Het viel Jaap op dat er niet altijd ruimte is voor initiatieven van onderaf. “Toen ik in een leefgroep werkte, wilde ik met die jongeren meedoen aan een hardloopwedstrijd, maar de veiligheidsplannen maakte dit onmogelijk. Dat frustreerde mij enorm.”

Daardoor besloot Jaap zeven jaar geleden voor zichzelf te beginnen. “Vanuit het zorginitiatief van mijn zus (kleinschalige, groene zorg) begon ik met het organiseren van kleine sportactiviteiten voor jongeren. Daarna kwamen er steeds meer professionele zorgvragen binnen en vanuit hier ben ik gestart met mijn eigen bedrijf.”

Sport als middel voor persoonlijke ontwikkeling

Jaap vindt dat sport nog te weinig als middel wordt gezien voor persoonlijke ontwikkeling. Zelf ervaarde hij dat ook. “Ik was vroeger een buitenbeentje en in sport vond ik aansluiting. Daarom is het belangrijk dat er iemand is die jongeren begeleidt om onderdeel te worden van een groep. Dat is een wezenlijk moment in je leven. Door aandacht voor elkaar te hebben en positieve ervaringen met elkaar te creëren, kunnen we veel problemen voorkomen.” Jaap springt in op zaken die bloot komen te liggen tijdens een sportactiviteit. Hij werkt bijvoorbeeld ook samen met sportverenigingen waar hij jongeren ondersteunt die vastlopen in een groep of team.

De natuur ontwapend

Naast sport, speelt de natuur ook een grote rol bij Jaap. “De natuur is mijn co-therapeut. De natuur ontwapend, haalt het scherm weg en zet aan tot bewegen.” Om die reden begeleidt hij jongeren liever in het bos in plaats van de stad. “In de natuur zijn minder prikkels. Ons lichaam kan de natuurlijke kleuren en patronen beter verwerken, waardoor er ruimte ontstaat om tot de kern te komen.” Daarnaast benadrukt hij dat de natuur een goede leerschool is. “Je leert zoeken naar oplossingen met dat wat voorhanden is.”

Wanneer is jouw werk succesvol?

Jaap heeft veel passie voor zijn werk en is trots op de resultaten die hij ziet bij zijn cliënten. “Toen één van mijn cliënten vertelde dat hij een sportopleiding wil gaan doen en later voor de groep wil staan, had ik echt een brok in mijn keel. Zeker met oog op waar hij vandaan kwam.”

Jaap hoopt dit werk nog lang te kunnen doen. “Als ik ook maar één iemand een stapje verder kan helpen, is mijn werk succesvol. Ik wil dat mensen zich prettig voelen en met vertrouwen zichzelf kunnen zijn, met respect voor de natuur en de mensen om zich heen.” Hij gelooft erin dat mensen die visie vervolgens weer meegeven aan anderen. Daarom is Jaap zelf onlangs begonnen als parttime docent bewegingsagogiek. “Hiermee hoop ik dat de combinatie sport, aandacht en natuur ook ingezet wordt voor andere doelgroepen, van jong tot oud.”