Tickets

Gezondere sportkantine

Sportcomplex Drieburcht vindt het belangrijk dat de mensen die komen sporten zich in een gezonde sportomgeving kunnen bewegen. Een omgeving waar je lekker en gezond kunt eten en drinken, waar bewust wordt omgegaan met alcohol, de locatie en de omgeving rookvrij is en waar het goede voorbeeld wordt gegeven als het gaat om gezonder gedrag. 

Zo geven we in ons sportcafé kinderen het goede voorbeeld en bieden we iedereen een gezonde keuze.  

Alcoholbeleid

We hebben een verantwoord alcoholbeleid. Dit beleid is opgemaakt volgens de “Richtlijnen alcoholbeleid en sportverenigingen” die zijn opgesteld door NOC*NSF i.s.m. Trimbos, JOGG-Teamfit, Stichting Jeugd en Alcohol en de koepel van de Nederlandse brouwers. We verklaren te voldoen aan alle ‘challenges’ die behoren bij de volgende onderdelen van deze richtlijnen: 

  • naleving Alcoholwet (NIX18)   
  • we geven het goede voorbeeld 
  • aanbod en zichtbaarheid
  • sfeer en veiligheid
  • beleid

We hebben specifieke afspraken vastgelegd, zoals bijvoorbeeld de schenktijden alcohol: vanaf 12.00 uur. 

Gezondere eetomgeving

Sportcomplex Drieburcht heeft een omgeving waar gezonder eten gemakkelijk wordt gemaakt, omdat dit bijdraagt aan de gezonde leefstijl van onze bezoekers. We vinden een gezonder voedingsaanbod en een gezondere uitstraling belangrijk voor ons sportcomplex. Daarom werken we volgens de Richtlijn Eetomgevingen die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. We maken hiermee de gezondere keuze de makkelijke keuze. 

Rookvrij sportterrein

Vanaf 1 september 2022 is zowel binnen de locatie als in de omgeving van de gemeentelijke sportlocatie geheel rookvrij. Dit wordt duidelijk gecommuniceerd via de borden van de Rookvrije Generatie. Het rookvrij beleid geldt voor iedereen; bezoekers, vrijwilligers, medewerkers en leden van de verschillende verenigingen.