Sport in Tilburg
»

JOGG aanpak: gezonde jeugd, gezonde toekomst

JOGG aanpak: gezonde jeugd, gezonde toekomst

Wij geloven in de kracht van een gezonde omgeving! Daarom streven we met de JOGG-aanpak naar het gezonder maken van de plekken waar kinderen veel komen. Zodat ze thuis, op school en op hun sportvereniging meer bewegen en gezonder eten. Zo maken we gezond opgroeien de normaalste zaak van de wereld. Een gezonde jeugd begin bij een gezonde omgeving, immer; de omgeving om het kind heen bepaalt of het kind gezond kan opgroeien.

De Tilburgse JOGG-aanpak richt zich in eerste instantie op het bevorderen van een gezonde leefstijl in de wijken Stokhasselt, Groenewoud en de Kruidenbuurt voor kinderen van 0-19 jaar (en hun ouders). Maar daar waar mogelijk is zetten we acties en programma's ook stadsbreed in. We richten ons op 3 hoofdthema’s: bewegen, water drinken en groente/fruit eten.

 

Iedereen die bij kan/wil dragen aan een gezondere omgeving voor de Tilburgse jeugd is van harte welkom om zich aan te sluiten en mee te doen: JOGG verbindt acties, initiatieven en partners en ondersteunt gezonde ambities van organisaties met als gezamenlijk doel: gezonde jeugd, gezonde toekomst!

Heb jij een activiteit, initiatief of idee dat bijdraagt aan de Tilburgse JOGG aanpak? Of wil je meer informatie? Neem dan contact op of bel naar Esther Peters via 06 53 89 14 43. Ook kun je je via de mail aanmelden voor de JOGG Tilburg nieuwsbrief, die 5 á 6 keer per jaar verschijnt. Bekijk de website voor meer informatie over JOGG landelijk. 

Downloads en nieuwsbrieven

Je kunt verschillend promotiemateriaal van JOGG downloaden. Onder andere de laatste factsheet, voorbeeldflyers, posters en diverse campagne uitingen zijn hier te vinden. Ook de nieuwsbrieven vind je hier terug. 

Groen en gezond opgroeien in 013

JOGG Tilburg heeft, in samenwerking met Jong Leren Eten, GDD Hart van Brabant, de kinderopvanggroep en T-primair de brochure “Groen en gezond opgroeien in 013” gemaakt. Deze brochure is bedoeld voor het Primair Onderwijs en de kinderopvang, met daarin een goed en duidelijk overzicht van allerlei educatie programma’s op het gebied van gezond eten, moestuinieren, bewegen en waterdrinken. Daarnaast is er een overzicht opgenomen van de beschikbare subsidies voor de scholen en regelingen voor mensen met een laag inkomen.  Er zijn van deze brochure ook fysieke exemplaren beschikbaar. Deze kun je bestellen door een mailtje te sturen

Rapportage 2018-2019

Gezonde inwoners en een gezonde leefomgeving zijn belangrijke aandachtspunten binnen de gemeente Tilburg. Dit uit zich in het bestuursakkoord ‘Gezond en Gelukkig 2018-2022’. In 2018 en 2019 is hard gewerkt aan meerdere visies, zoals een sportvisie en een positieve gezondheidsvisie, die invulling geven aan het bestuursakkoord. De JOGG aanpak sluit hier goed op aan. In de jaren 2018 en 2019 hebben we gewerkt aan deze verbinding met de visies, heeft er een verbreding plaatsgevonden van de wijken en leeftijd waar JOGG zich op richt en zijn we in 2019 de derde fase van het JOGG traject ingegaan (verlenging van het contract met de landelijke JOGG organisatie). Bijgevoegd hieronder vind je de evaluatie rapportage met de ontwikkelingen en de evaluatie van de gestelde doelen voor de jaren 2018 en 2019.

Verder Lezen
Download